Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Bronisław
Nazwisko: Nosalski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-09-1943
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kazimierz Nosalski jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Kombinacie HiL został zarejestrowany pod nr rej. KR 26396 w dn. 23.07.1982 jako figurant SOR "Świeca" nr rej. KR 24313. Materiały operacyjne na działaczy "Solidarności" w HiL w Nowej Hucie internowanych w stanie wojennym. Akta SOR przekwalifikowane z wcześniej prowadzonego SOR "Walcownik". Akta częściowo wybrakowane, niekompletne. Akta sprawy złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16372/II-gr. IPN Kr 010/12102 (16372/II-gr)
Akta operacyjne Występuje w materiałach dotyczących stanu wojennego. Akty prawne, wykazy internowanych, praca operacyjna z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta internowania Akta internowanego Kazimierza Nosalskiego. Zatrzymany 24.07.1982, a następnie osadzony (2.07.1982) w Areszcie Śledczym w Kielcach. Od 8.07.1982 internowany na wniosek Wydz. V KW MO w Krakowie z dn. 26.06.1982 z powodu, iż "może destrukcyjnie oddziaływać na otoczenie, zwłaszcza powodować objawy paniki poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych i szkodliwych wiadomości i w inny sposób działać na szkodę porządku i spokoju publicznego". Dezyzją z dn. 13.07.1982 uchylono internowanie. Zwolniony 27.07.1982. IPN Rz 56/145
Akta paszportowe Akta paszportowe K. Nosalskiego. Odmowa wydania paszportu na wyjazd do Jugosławii z dn. 07.10.1971. IPN Kr 37/35378 (EAKR 35378)
.