Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Józef
Nazwisko: Trębacz
Miejsce urodzenia: Brzeziny
Data urodzenia: 29-11-1905
Imię ojca: Jan
Imię matki: Julia
Dodatkowe informacje:

Członek PPS 1927 - 1937. Członek PZPR od 15.12.1948. Przewodniczący Prezydium MRN w Brzezinach od 15.02.1952. Przebieg kariery partyjnej:         

Sekretarz OOP/POP/ KZ PZPR w Brzezińskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego - brak bliższych danych. Rozbieżności w źródle [AP Łódź, KP PZPR w Brzezinach 1 (protokoły powiatowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1950-1953; KW PZPR w Łodzi, karta osobowa 6250)].

 Ad 2. W protokóle Komisji Skrutacyjnej z dn. 21.05.1950 wybrany zastępcą członka Komisji Rewizyjnej. W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej za okres 24.05.1950-20.12.1951 na konferencję w dniach 29-30.12.1951 występuje jako członek Komisji Rewizyjnej.

Ad 4. Adnotacja na karcie osobowej - "nie przyjął stan. instr. ekonom" (daty brak). W wykazie proponowanego Komitetu Powiatowego przed konferencją w dniach 29-30.12.1952 jest adnotacja - "Instruktor Wydziału Organizacyjnego KP". 

Ad 6. Na konferencji w dniach 31.01-01.02.1953 nie został wybrany w skład członków KP.


Źródła: AP Łódź, KP PZPR w Brzezinach 1 (protokoły powiatowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1950-1953); Tamże, 8 (protokoły posiedzeń plenarnych KP 1948 - 1952); Tamże, 24, (protokoły posiedzeń Egzekutywy 1952); Tamże, KW PZPR w Łodzi, karta osobowa 6250.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Powiatowy Brzeziny PZPR 24-12-1948 AP Łódź, KP PZPR w Brzezinach, 8 (protokoły posiedzeń plenarnych KP PZPR 1948 - 1952), k. 1 (protokół pierwszego posiedzenia z dn. 24.12.1948).
Zastępca Członka Komisja Rewizyjna Komitet Powiatowy Brzeziny PZPR 21-05-1950 AP Łódź, KP PZPR w Brzezinach 1 (protokoły powiatowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1950-1953), k. 1 (protokół II Konferencji sprawozdawczo-wyborczej w dn. 20-21.05.1950), k. 65-66 (protokół Komisji Skrutacyjnej z dn. 21.05.1950), k. 105 (protokół III Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej 29-30.12.1951), k. 177 (sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 24.05.1950-30.12.1951), k. 191-192, 196 (wykaz członków byłego KP PZPR w Brzezinach).
Członek Komitet Miejski Brzeziny PZPR 01-07-1951 AP Łódź, KP PZPR w Brzezinach 1 (protokoły powiatowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1950-1953), k. 90-99 (protokół z Konferencji Komitetu Miejskiego z dn. 01.07.1951).
Instruktor Ekonomiczny Komitet Powiatowy Brzeziny PZPR 01-12-1951 AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, karta osobowa 6250.
Członek Egzekutywa Komitet Powiatowy Brzeziny PZPR 30-12-1951 AP Łódź, KP PZPR w Brzezinach, 1 (protokoły powiatowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1950-1953), k. 105 (protokół III Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 29-30.12.1951), k.122-123 (wyniki wyborów do KP i Egzekutywy KP), k. 206-207, 211 (wykaz członków Egzekutywy nowo wybranego KP); Tamże 24, (protokoły posiedzeń Egzekutywy - 1952), k. 37 (protokół Egzekutywy nr 19/52).
Członek Komitet Powiatowy Brzeziny PZPR 30-12-1951 1-02-1953 AP Łódź, KP PZPR w Brzezinach, 1 (protokoły powiatowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1950-1953), k. 105 (protokół III Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 29-30.12.1951), k. 122-123 (wyniki wyborów do KP i Egzekutywy KP), k.186-187 (protokół Komisji Skrutacyjnej), k. 372, 382-383 (protokół IV Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej z 31.01-01.02.1953).
.