Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Józef
Nazwisko: Dominiak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 02-01-1929
Imię ojca: Józef
Imię matki: Antonina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. III-A KWMO Łódź z powodu aktywnej działalności jako członek KZ NSZZ "Solidarność" w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym "Cenaro" i fotoreporter ZR NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Wymieniony na wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 3 (1360/III), IPN Po 161/1.
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-04.02.1982. Osadzony kolejno od 13.12.1981 w ZK w Łęczycy, od 07.01.1982 w OO w Łowiczu, od 10.01.1982 w ZK nr 2 w Łodzi i od 21.01.1982 ponownie w OO w Łowiczu. IPN Ld 24/33
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 27.11.1980 w kategorii OZ. Dn. 23.02.1982 zmieniono kategorię rejestracji na KE. Po zwolnieniu z internowania kontrolowany ze względu możliwość dalszej działalności w ruchu związkowym. 08.05.1982 przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. W COBR "Cenaro" pomagał pracownikom zwalnianym z pracy. Sprawę zdjęto z ewidencji 15.04.1986 i złożono do archiwum pod nr. 6702/II. Materiały zniszczono w 1990. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i meldunków operacyjnych.
Akta administracyjne Kopie meldunków w systemie ESEZO. W aktach znajdują się meldunki dot. Z. Dominiaka inwigilowanego w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Fotograf", nr rej. 44234. IPN Ld pf 88/2 t. 3, 5, 6 (2890/XA); IPN Ld pf 88/3 t. 1, 3, 4 (2891/XA)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące Z. Dominiaka. IPN Ld 0040/1510 t. 1 (45933/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące Z. Dominiaka. IPN Ld 0040/1609 t. 2 (46041/I)
Teczka TW W teczce personalnej znajduje się informacja dotycząca Z. Dominiaka. IPN Ld 0040/1499 t. 1 (45921/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące Z. Dominiaka. IPN Ld 0040/2495 t. 2 (47027/I)
.