Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Ścibut
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 19-10-1961
Imię ojca: Bogdan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Figurant SOR "Działacz", dnia 03.06.1986 zmieniono kategorię rejestracji na KE pod tym samym numerem rejestracyjnym. Rozpracowywany m.in. z powodu kolportażu nielegalnych wydawnictw, pełnienia funkcji przewodniczącego Tymczasowego Samorządu Studenckiego UŁ oraz przewodniczącego Komisji Uczelnianej Samorządu Studenckiego UŁ. Ponadto był członkiem: młodzieżowego koła KPN "Powściągliwość i Praca", studenckiego Klubu Inteligencji Katolickiej, radiowęzła studenckiego Akademickiego Centrum Radiowego "KIKS"; działaczem ruchu "Katolicka Nauka Społeczna" i Duszpasterstwa Akademickiego "Węzeł" oraz szefem tzw. kontrwywiadu "tajnego NZS" odpowiedzialnego za rozpracowywanie SB. Inspirował akcje protestacyjne przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym oraz uchwałę protestacyjną w związku ze śmiercią ks. J. Popiełuszki. W wyniku działań SB, B. Ścibut został skreślony w 1985 roku z listy studentów III semestru historii UŁ oraz uniemożliwiono mu podjęcie pracy w bibliotece Wydziału Prawa UŁ. IPN Ld 014/674 t. 1-3 (7112/II); IPN Ld 0248/2 (7112/II); IPN Ld 047/916/J (7112/2 mkf)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne dotyczące B. Ścibuta, rozpracowywanego w ramach sprawy operacyjnej krypt.: "Działacz". IPN Ld 434/61-64, 66/K; IPN Ld pf 13/440 t. 1-4 (2921/XA)
Osoba Zastrzeżona/ Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany jako OZ w okresie 18.02.1989-20.12.1989 przez Wydz. IV WUSW w Łodzi. Brak bliższych danych. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka TW W teczkach pracy znajdują się doniesienia dotyczące B. Ścibuta. IPN Ld 0040/1037 t. 2, 3 (45174/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące B. Ścibuta. IPN Ld 0040/1468 (45888/I)
Teczka TW W teczce personalnej i teczce pracy znajdują się informacje oraz doniesienia dotyczące B. Ścibuta. IPN Ld 00247/5 t. 1-2 (46722/I); IPN Ld 0046/1982 (46722/1 mkf)
.