Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Frątczak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 15-02-1953
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Daniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 13.05.1987 pod nr. 54568 do SOS krypt. "Fibra". Inwigilowany za "działalność antypaństwową, naruszającą porządek prawny". Dn. 19.11.1987 materiały przekazano do Wydz. V WUSW Łódź. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie dot. rozpoznania składu, struktury i działalności Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi oraz ujawnienie autorów i kolporterów biuletynu "Między Przystankami". W listopadzie 1987 do sprawy włączono wszystkie osoby z SOS "Fibra". Materiały zdjęto z ewidencji 28.09.1989 bez archiwizacji i zniszczono w Wydz. "C" WUSW Łódź. Mat. zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidenc. i akt adm. IPN Ld 0050/76 t. 3.
Akta operacyjno-śledcze Materiały dot. działań prewencyjnych wobec opozycji przed wizytą Jana Pawła II w Łodzi. K. Frątczak jako działacz struktur opozycyjnych, podejrzany o organizowanie "zakłóceń ładu i porządku publicznego podczas wizyty papieża w Łodzi", został tymczasowo zatrzymany w dniach 11-13.06.1987. Dokonano przeszukania mieszkania. IPN Ld pf 15/439 (1516/III)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. K. Frątczaka. IPN Ld 0040/2781 (46176/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. K. Frątczaka. IPN Ld 0040/1950 (46404/I)
Teczka TW W teczce pracy znajduje się informacja dot. K. Frątczaka. IPN Ld 0040/1647 (46080/I)
Teczka TW W teczce personalnej i teczce pracy znajdują się doniesienia dot. K. Frątczaka. IPN Ld 0040/2203 t. 1-2 (46673/I)
.