Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Gajewski
Miejsce urodzenia: Pabianice
Data urodzenia: 02-02-1956
Imię ojca: Leon
Imię matki: Wiesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania Konfederacji Polski Niepodległej na terenie Łodzi. M. Gajewski został zarejestrowany do SOR krypt."Ekipa" dn. 16.11.1982 pod nr. 46539, był rozpracowywany jako członek i kolporter KPN. IPN Ld 084/6 t. 1-2 (7867/II)
Akta kontrolne śledztwa W śledztwie dot. „publicznego nawoływania w pismach i ulotkach do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL i ZSRR”, podejrzany o kolportaż materiałów wydawanych przez Okręg Łódzki KPN. Postępowanie umorzono na podst. art. 1 pkt 1 i 8 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN Ld pf 15/198 (1273/III-N)
Akta administracyjne W meldunku operacyjnym z dn. 27.07.1983 znajduje się informacja o uczestniczeniu przez M. Gajewskiego w spotkaniach działaczy „Solidarności”, odbywających się w domu jednego z opozycjonistów. IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w sprawie drukowania i kolportażu, w okresie od listopada 1983 do stycznia 1984, pisma „Opoka” o treści „szkalującej przedstawicieli centralnych władz, oraz nawołujące do manifestacji publicznych i bojkotu wyborów do Rad Narodowych". Dn. 20.02.1984 prowadzenie śledztwa przejęła Prokuratura Wojewódzka w Łodzi i 06.04.1984 skierowała akt oskarżenia do sądu. IPN Ld pf 15/300 (1375/III)
Akta sądowe Oskarżony o drukowanie i kolportowanie na terenie Łodzi i Pabianic, nielegalnego pisma "Opoka" zawierającego "fałszywe wiadomości o polskim ruchu robotniczym, ustawodawstwie PRL, wyborach do Sejmu i Rad Narodowych". Wyrokiem z dn. 06.07.1984 skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny. Dn. 09.01.1985 na rozprawie rewizyjnej (IV K 6/85) postępowanie karne umorzono na mocy amnestii. IPN Ld 95/18 t. 1, 3 (IX K. 221/84)
.