Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Jan
Nazwisko: Grzeliński
Miejsce urodzenia: Oszczeklin
Data urodzenia: 06-08-1940
Imię ojca: Marian
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach sprawy dot. inwigilacji grupy osób podejrzanych o drukowanie i kolportaż "na terenie miasta Kalisza, materiałów o treściach antypaństwowych". Materiały zdjęto z ewidencji 16.11.1984 i złożono w archiwum pod sygn.1322/II. Zniszczono w za prot. brak. nr 12. Mat. zniszcz. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych i akt adm. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18)
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymany 04.11.1982 w Kaliszu podczas druku ulotek w garażu swojego domu. Oskarżony, w trybie postępowania doraźnego o to, że w porozumieniu z innymi sporządzał "ulotki o treściach antypaństwowych w celu ich rozpowszechniania". IPN Ld 0043/795 (122/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu z dn. 05.11.1982 tymczasowo aresztowany. Od 17.11.1982 osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Zwolniony 27.12.1982. IPN Wr 28/77 (146/82)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem RSD-39/82 prowadzonym, w trybie doraźnym przez Wydz. Śledczy KWMO Kalisz. Sprawa dot. sporządzania w celu rozpowszechniania ulotek zawierających nieprawdziwe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. 29.11.1982 skierowano akt oskarżenia do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego. IPN Wr 35/273 (Pg.Śl.II. 415/82)
Akta sądowe Dn. 27.12.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu uznał winnym E. Grzelińskiego przechowywania urządzeń poligraficznych oraz druku ulotek i skazał na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN Wr 101/887 (So.W. 1142/82)
Materiały operacyjne Materiały dot. działania grupy specjalnej SB powołanej dn. 08.11.1982 przez Komendanta Woj. MO w Kaliszu do rozpracowania i likwidacji nielegalnych struktur opozycyjnych TKK NSZZ "Solidarność" Region "Wielkopolska Południowa". 19.11.1982 Wydz. Ruchu Drogowego otrzymał listę właścicieli i kierowców pojazdów wytypowanych do specjalnej kontroli w przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy. E. Grzeliński figuruje na ww. liście. IPN Ld 0043/346 (1131/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w związku z podejrzeniem o kontynuowanie działalności w NSZZ "Solidarność". Od 31.07.1984 zmieniono kategorię sprawy na KE pod tym samym numerem rejestracyjnym. Materiały zdjęto z ewidencji 20.10.1987 i złożono w archiwum. Zniszczono w za prot. brak. nr 12 z dn. 30.10.1989. Materiały o sygn.1738/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek SB z woj. kaliskiego. Znajduje się w nich informacja z dn.03.02.1989 o wznowieniu jawnej działalności przez E. Grzelińskiego w NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego "Wistil". IPN Ld 0044/19 t. 22 (124/22)
.