Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Wojciech
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 09-08-1960
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zuzanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 24.04.1985 pod nr. 12927 jako osoba do SOR krypt. "Waleczni" (sprawa wszczęta 09.03.1985 przez Wydz. V WUSW Kalisz, nr rej. 12822). Dotyczyła rozpracowania "Solidarności Walczącej" na terenie Kalisza. 16.09.1985 prowadzenie sprawy przejął Wydz. III WUSW Kalisz, a następnie 16.12.1985 przerejestrował materiały dot. J. Jakubowskiego na KE krypt. "Rudy" w związku z podejrzeniem o dalszą działalność w grupie antysocjalistycznej. Sprawę zakończono 11.12.1986, materiały złożono do archiwum Wydziału "C" WUSW w Kaliszu. Materiały o sygn. 1660/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Tymczasowo aresztowany 24.04.1985, osadzony w areszcie śledczym, dokonano przeszukania mieszkania. Śledztwo wszczęto z powodu pojawienia się w Kaliszu ulotek "Solidarności Walczącej". Prokuratura Wojewódzka w Kaliszu z/s w Ostrowie Wlkp. oskarżyła J. Jakubowskiego o druk i kolportaż bez zezwolenia wydawnictw bezdebitowych. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dn. 14.08.1985 został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. IPN Ld 0043/841 (204/III)
Akta penitencjarne Przyjęty do Zakładu Karnego w Kaliszu 28.06.1985. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu z dn.11.10.1985 zwolniony przedterminowo. IPN Ld 34/12 (3371)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-I-42/85 do wszystkich krajów świata, wniesione na okres 21.05.1985-21.05.1987, przez Wydz. Śledczy WUSW Kalisz w związku z postępowaniem RSD-8/85. Anulowane 20.04.1988. IPN Ld 537/133821 (EAKL 133821)
.