Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Włodzimierz Jerzy
Nazwisko: Jędrasik
Miejsce urodzenia: Kępno
Data urodzenia: 27-05-1955
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Materiały dot. planowania i przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji na terenie byłego woj. kaliskiego. Po wprowadzeniu stanu wojennego. W.Jędrasika zatrzymano i przeprowadzono rozmowę 14.12.1981. IPN Ld 0044/7 t. 74 (101/74)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Występuje w sprawie założonej na inną osobę. Wymieniony w telegramie z dn. 31.08.1983 zastępcy Szefa RUSW ds. SB w Kępnie, w grupie inwigilowanych działaczy MKP NSZZ "Solidarność". IPN Ld 0043/345 (1129/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany ze względu na działalność w NSZZ "Solidarność", rozpracowanie zakończono skierowaniem sprawy do sądu. 25.04.1983 przekazano prowadzenie KE do KMO/RUSW Kępno. Dn. 31.05.1984 materiały zdjęto z ewidencji, zniszczono za prot. brakowana nr 12. Materiały o sygn. 1245/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Kaliszu z/s w Ostrowie Wlkp. tymczasowo aresztowany (zatrzymany 05.03.1983) i oskarżony o to, że od początku 1983 do 5.03.1984 kolportował nielegalne wydawnictwa podziemnej "Solidarności" i inne druki bezdebitowe. Dokonano przeszukania mieszkania. IPN Ld 0043/818 (168/III)
Akta sądowe Sąd Rejonowy w Kępnie uznał W. Jedrasika winnym "rozpowszechniania wydawnictw zawierających w swej treści wiadomości fałszywe, mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL" i 18.05.1984 skazał na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz karę grzywny. 30.07.1984 umorzono na mocy amnestii. IPN Ld 41/2 (II K 188/84)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. kolportażu druków, ulotek i wydawnictw antysocjalistycznych. Dn. 12.05.1986 materiały zdjęto z ewidencji, zniszczono za prot. brakowana nr 12. Materiały o sygn. 1551/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.