Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Jolanta
Nazwisko: Juszko-Pałubska
Nazwisko rodowe: Juszko
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 09-04-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawę założono celem kontroli operacyjnej środowiska prawniczego na terenie województwa piotrkowskiego. W dokumencie z dn. 13.03.1987 znajdują się informacje o działalności opozycyjnej E. Juszko-Pałubskiej. IPN Ld 062/1 (93/IV)
Akta sądowe W materiałach sprawy dot. innych osób, E. Juszko-Pałubska występuje jako obrońca oskarżonych o działalność opozycyjną. IPN Ld 50/1 t. 3, 4, 5 (II.K.110/82)
Akta kontrolne śledztwa „Akta kontrolne śledztwa przeciwko: Juszko-Pałubska Ewa”. IPN Ld PF15/325 (1400/III)
Akta sądowe „Akta sprawy karnej przeciwko Ewie Juszko-Pałubskiej” (II Ds. 15/84; X K 73/85). IPN Ld 429/1 t. 1-3 (X K 73/85)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W materiałach sprawy dot. innych osób, znajduje się notatka służbowa funkcjonariusza Gr. VI RUSW Tomaszów Mazowiecki dot. E. Juszko-Pałubskiej. IPN Ld 067/852/J (1330/2 mkf)
Akta administracyjne Materiały zawierają m. in. karty P-E-15P/83 dotyczące zapytań kierowanych przez komórki organizacyjne WUSW w Piotrkowie Trybunalskim i jednostki RUSW z terenu województwa piotrkowskiego z lat 1985-1990. E. Juszko-Pałubska była sprawdzana w ewidencji operacyjnej kartą E-15 P/83 z dn. 17.01.1989 przez st. inspektora przy Z-cy Szefa WUSW ds. SB w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 0051/220 (16/18/90)
Akta administracyjne Szyfrogramy dzienne szefa WUSW w Piotrkowie Tryb. dot. sytuacji społeczno-politycznej na terenie woj. piotrkowskiego przesyłane do Gabinetu MSW. Szyfrogramy z marca 1990 zawierają informacje na temat E. Juszko-Pałubskiej, dyrektora Biura Poselsko-Senatorskiego OKP woj. piotrkowskiego, reprezentującej Federację Komitetów Obywatelskich w wyborach do samorządu terytorialnego. IPN Ld 0051/223 (17/1/90)
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. „Jola” nr rej. 6656 znajdują się doniesienia dot. E. Juszko-Pałubskiej. IPN Ld 0031/144 (1235/I)
Materiały operacyjne W teczce personalnej konsultanta ps. „Kazik” nr rej. 49400 znajduje się raport sporządzony przez funkcjonariusza SB, w którym są opisane działania operacyjne wobec E. Juszko-Pałubskiej. IPN Ld 0040/1194 t. 1 (45367/I)
Akta administracyjne W materiałach zawierających plany działań operacyjnych, analizy, notatki, zachował się wyciąg z informacji operacyjnej tajnego współpracownika [TW] ps. „Janek” nr rej. 2915 z dn. 20.04.1989, w którym znajduje się doniesienie dot. E. Juszko-Pałubskiej. IPN Ld 0051/153 (29/13/90)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-46/84/PT wniesione na wniosek Wydziału Śledczego WUSW Łódź na okres 26.07.1984-26.07.1986. Odmowa wydania paszportu z dn. 21.04.1988. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.