Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna
Nazwisko: Langa
Miejsce urodzenia: Stawiszyn
Data urodzenia: 08-03-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Śledztwo dot. kolportażu ulotek pojawiających się w okresie styczeń-kwiecień 1982 na terenie woj. kaliskiego. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu powierzyła prowadzenie postępowania Wydz. Śledczemu KWMO Kalisz (RSD 9/82). W związku ze sprawą, 21.02.1982 przeszukano mieszkanie K. Langi. 06.05.1982 prokuratura umorzyła postępowanie wobec nie wykrycia sprawców. IPN Wr 35/109 (Pg.Śl.II. 36/82)
Materiały operacyjne Materiały dot. działania grupy specjalnej SB powołanej dn. 08.11.1982 przez Komendanta Woj. MO w Kaliszu do rozpracowania i likwidacji nielegalnych struktur opozycyjnych TKK NSZZ "Solidarność" Region "Wielkopolska Południowa". 19.11.1982 Wydz. Ruchu Drogowego otrzymał listę właścicieli i kierowców pojazdów wytypowanych do specjalnej kontroli w przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy. K. Langa figuruje na ww. liście. IPN Ld 0043/346 (1131/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. rozpracowania "Solidarności Walczącej" na terenie Kalisza. 16.09.1985 prowadzenie sprawy przejął Wydz. III WUSW Kalisz. Materiały zdjęto z ewidencji 16.12.1985 i złożono do archiwum Wydziału "C". Zniszczono za prot. brakowania nr 12. Materiały o sygn. 1494/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymana 25.04.1985, dokonano przeszukania mieszkania i miejsca pracy. Śledztwo wszczęto z powodu pojawienia się w Kaliszu ulotek "Solidarności Walczącej". Prokuratura Wojewódzka w Kaliszu z/s w Ostrowie Wlkp. oskarżyła K. Langę o to, że w okresie od jesieni 1984 do kwietnia 1985 podjęła działalność zmierzającą do wywołania niepokoju publicznego poprzez kolportaż bez zezwolenia wydawnictw bezdebitowych. Postępowanie zostało umorzone 30.06.1985 z powodu braku dostatecznych dowodów winy. IPN Ld 0043/841 (204/III)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowana w kategorii OZ (osoba zabezpieczona). Brak możliwości ustalenia powodu "zabezpieczenia". Dn. 03.06.1988 z zabezpieczenia zrezygnowano. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr KL13015/Z/85 wniesione na wniosek Wydz. Śledczego WUSW Kalisz, na okres 21.05.1985-21.05.1987, ze względu na toczące się postępowanie przygotowawcze. Zastrzeżenie anulowano 20.04.1988. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.