Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Lubera
Miejsce urodzenia: Świdnica Śląska
Data urodzenia: 28-01-1949
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa W związku ze śledztwem w sprawie druku i kolportażu wydawnictw o treściach antyustrojowych, prowadzonym przeciwko bratu, przesłuchiwano M. Luberę oraz dwukrotnie dokonano przeszukania jej mieszkania. IPN Ld pf 15/250 (1325/III)
Akta śledcze W materiałach dot. brata znajdują się informacje o rozpracowywaniu Marii Lubery przez Wydz. IV KWMO Łódź w związku z działalnością w Klubie Inteligencji Katolickiej w Łodzi. Brak bliższych danych. IPN Ld pf 86/27 t. 1 (1399/III); Ld pf 88/2 t. 5 (2890/XA)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowana z powodu działalności w Klubie Inteligencji Katolickiej, NSZZ "Solidarność" na UŁ, oraz w Duszpasterstwie Akademickim "Węzeł". Podejrzana o możliwość zorganizowania przerzutu materiałów religijnych do ZSRR w trakcie stażu naukowego w Wilnie i wspieranie katolików w Litewskiej SRR. Kontrolowana przez organy bezpieczeństwa wewnętrznego ZSRR. W kraju inwigilowano zakres kontaktów i działalności opozycyjnej. 10.10.1988 zmieniono kategorię sprawy na Kwestionariusz Ewidencyjny pod tym samym numerem rejestracyjnym. Materiały zdjęto z ewidencji 07.09.1989 i złożono do archiwum pod nr. 07845/II. Zniszczono w Wydz. "C" WUSW Łódź. Mat. zniszcz. Wpis na podst. zapisów ewidenc. i meldunków operac. PN Ld 434/64/K; IPN Ld 434/63/K
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dot. M. Lubery. IPN Ld 0040/1676 t. 1-2 (46109/I)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] W teczce kandydata na tajnego współpracownika znajdują się informacje dot. M. Lubery. IPN Ld 0040/1170 (45338/I)
Akta paszportowe Zastrzeżenia wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) z dn. 11.12.1984 nr Z-1447/84 wniesione 30.11.1984 przez Wydz. III-1 na okres 01.12.1984-01.12.1986 ze względu na negatywny stosunek do ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej i działalność w nielegalnych strukturach. 11.02.1985 anulowano ważność paszportu i odmówiono możliwości wyjazdu służbowego do NRD. Zastrzeżenie anulowano 18.01.1988. IPN Ld 533/140314 (EALD 140314)
.