Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Łańduch
Miejsce urodzenia: Porwity
Data urodzenia: 30-04-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W dokumentach znajdują się m.in. informacje o udziale R. Łańducha w procesie tworzenia rolniczych związków zawodowych w 1981 r. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany z powodu pełnienia funkcji sekretarza Wojewódzkiego KZ NSZZ "Solidarność Wiejska" w Kaliszu, członka Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI "Solidarność", przewodniczącego Zarządu Gminnego NSZZ RI "Solidarność" w Opatówku. Podejrzany o działalność antysocjalistyczną. W dn. 15.03.1985 prowadzenie sprawy przejął Wydz. VI WUSW Kalisz. IPN Ld 0043/498 (1417/II); IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18)
Akta internowania Internowany na wniosek Wydz. IV KWMO Kalisz, na mocy decyzji nr 61 z dnia 12.12.1981 Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu, za „nawoływanie do niepokojów społecznych”. Zwolniony 15.02.1982. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld 0044/7 t. 38 (101/38); IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75); IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-15.02.1981. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a od 08.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. IPN Wr 30/153 (133/82), IPN Wr 30/1919 poz.133.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności opozycyjnej. Sprawę zdjęto z ewidencji 13.10.1989 i złożono w archiwum. Materiałów nie odnaleziono. Materiałów o sygn. 2035/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek operacyjnych SB WUSW w Kaliszu. Znajdują się w nich informacje o wznowieniu jawnej działalności R. Łańducha w NSZZ RI „Solidarność”. IPN Ld 0044/19 t. 20 (124/20), t. 22 (124/22)
.