Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Franciszek
Nazwisko: Łyszczak
Miejsce urodzenia: Nowa Sól
Data urodzenia: 02-03-1951
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W informacji z dn. 23.11.1981 S. Łyszczak jest wymieniony jako działacz NSZZ „Solidarność”, aktywny podczas wyborów do Samorządu Robotniczego w Ostrowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4)
Akta internowania Internowany dwukrotnie na wniosek Wydz. III-A/V KWMO Kalisz, na mocy decyzji nr 40 z dnia 12.12.1981 Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu, za „nawoływanie do niepokojów społecznych”, oraz na mocy decyzji nr 130 z dn. 15.05.1982. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim w okresie 13.12.-24.12.1981 i od 15.05.1982, następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Gębarzewie. Zwolniony 07.07.1982. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych. IPN Ld 0044/7 t. 22 (101/22); IPN Ld 0044/7 t.7 5 (101/75), t. 76 (101/76); IPN Po 161/1
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981-24.12.1981. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. IPN Ld 33/17 (DE-70)
Akta internowanego Internowany w okresie 15.05.-07.07.1982. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, następnie w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Gębarzewie. IPN Po 88/164 (1/164)
Akta internowanego W aktach internowania innej osoby znajduje się pismo zastępcy naczelnika Wydz. V KWMO Kalisz z dn. 14.06.1982 do naczelnika Wydz. Śledczego KWMO Kalisz, wnioskujące o utrzymanie w mocy decyzji o internowaniu w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym przeciwko S. Łyszczakowi za zorganizowanie strajku w dniu 13.05.1982. IPN Ld 0044/7 t. 9 (101/9)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo w sprawie zorganizowania i kierowania strajkiem protestacyjnym w dniu 13.05.1982 w Ostrowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. Dn. 05.08.1982 Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim umorzył śledztwo z powodu braku dostatecznych dowodów winy. Skutkiem internowania i postępowania przygotowawczego było zwolnienie z pracy. IPN Ld 0043/784 (107/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany pod nr. 9315 przez Wydz. V KWMO Kalisz. Kontrolowany jako były działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ w Ostrowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego, podejrzany o kontynuowanie działalności. 14.04.1983 sprawę przejął pion V RUSW Ostrów Wielkopolski i ponownie zarejestrował pod nr. 10273, a 16.09.1985 dalsze prowadzenie przekazano do pionu III RUSW Ostrów Wielkopolski. Sprawę zdjęto z ewidencji 29.03.1988 i złożono w archiwum pod nr. 1795/II. Materiały zniszczono. Mat. znisz. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidenc. i akt adm. IPN Ld 0044/2 t.18 (66/18)
Akta administracyjne Materiały zawierają szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu oraz jednostek operacyjnych SB WUSW w Kaliszu. W informacji zastępcy szefa Wydz. III WUSW Kalisz z dn. 02.02.1989 znajduje się informacja o wznowieniu jawnej działalności przez S. Łyszczaka w NSZZ „Solidarność”. IPN Ld 0044/19 t. 22 (124/22)
.