Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Mączka
Miejsce urodzenia: Pustomyty
Data urodzenia: 11-11-1924
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:

urodzony/a 09- 09-1923


urodzony/a 09- 09-1924


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. przynależności P. Mączki do AK. Według zebranych w aktach materiałów ww. początkowo pracował w wywiadzie, a następnie był członkiem grupy "Wacław". Jakiś czas przebywał we Lwowie, a potem został przeniesiony do Jarosławia. Tam działał w grupie "Groźnego", gdzie pełnił funkcję "d-cy bojówki i drużyny dywersyjnej". Po jej rozbrojeniu został powołany do wojska, skąd zdezerterował i wstąpił do nowo zorganizowanej grupy "Groźnego" w powiecie przemyskim. Po jej zlikwidowaniu przeniósł się na teren powiatu prudnickiego, gdzie w latach 1946-1947 ukrywał się i równocześnie działał aktywnie w PSL. 18.04.1947 ujawnił się na mocy amnestii, a następnie wyjechał do Gdańska. W 1948 osiedlił się we Wrocławiu. IPN Wr 024/1174 (II-17424)
Akta operacyjne Dot. placówki dyplomatycznej Izraela w Polsce. P. Mączka wystosował list do ambasady Izraela, w którym wyraził "uznanie dla bohaterskiej i sprawiedliwej walki narodu izraelskiego" i wyraził chęć wyjazdu do Izraela "celem zastąpienia żołnierzy izraelskich przy ich warsztacie pracy". IPN BU 00231/230 (MSW 1158/IV)
Zabezpieczenie [Zb.] /Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 13.12.1967 zarejestrowany pod nr Wr 14526 przez Wydz. II KWMO Wrocław w kategorii zabezpieczenie (dot. wyjazdów do państw kapitalistycznych i ZSRR), a następnie 10.12.1970 pod tym samym numerem rejestracyjnym założono ww. KE krypt. "Dezerter". P. Mączka został objęty kontrolą operacyjną w związku z podejrzeniem o "utrzymywanie kontaktów z "b. aktywem AK i bandą terroryst.[yczną]". IPN Wr 024/8342 (II-100046)
.