Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Jacek
Nazwisko: Jerz
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 11-10-1944
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta dot. antysocjalistycznej działalności Antoniego Jacka Jerza, w-ce przewodniczącego MKZ NSZZ "Solidarność w Radomiu, współzałożyciela Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, który za "nieprzestrzeganie norm i zasad porządku prawnego, nawoływanie do niepokojów społecznych" został internowany w ramach akcji "Jodła" dn. 13.12.1981. Zwolniony dn. 20.12.1982. Zmarł nagle w dn. 31.01.1983. Sprawę zakończono. IPN Ra 04/156 (III/157)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany jako aktywny działacz KPN, NSZZ "Solidarność" i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Dn. 5.11.1981 sprawę przerejestrowano na KE "Kolec". IPN Ra 04/386 (II/388)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność", KPN i Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. IPN Ra 04/386 (II/388)
Akta internowanego Internowany dn. 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, następnie w Radomiu, Gębarzewie, w szpitalu więziennym w Bydgoszczy, Kwidzynie (dn. 14.08.1982 r. pobity). Zwolniony dn. 20.12.1982. IPN Gd 162/301
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono na podstawie materiałów agenturalnych. Materiały dotyczą działalności w KPN, NSZZ "Solidarność" (MKZ i MKR Ziemia Radomska), KOWzP. IPN Ra 05/392 (II/458)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa przeciwko członkom Konfederacji Polski Niepodległej, zmierzających do "obalenia przemocą ustroju socjalistycznego PRL". Dn. 31.01.1983 umorzono postępowanie. IPN BU 975/751-766
.