Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Andrzej
Nazwisko: Pamuła
Miejsce urodzenia: Stalowa Wola
Data urodzenia: 11-12-1950
Imię ojca: Julian
Imię matki: Honorata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 03.05.1984 do 10.08.1985) w ramach SOR krypt. "Organizacja" z powodu podejrzeń o "wrogą" działalność w strukturach NSZZ "Solidarność". Rozpracowanie względem wymienionego zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiałów o sygn. 530/II brak, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledcze m.in. przeciwko T. Pamule oskarżonemu o "gromadzenie, przechowywanie i kolportaż pism i ulotek o treści antypaństwowej". Postępowanie umorzono na mocy amnestii z dnia 22.07.1984. Materiałów o sygn. 121/III brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie prowadzone przeciwko T. Pamule oskarżonemu o przechowywanie w okresie od 1983 do 12.06.1984 pism i ulotek "antypaństwowych" z zamiarem ich rozpowszechnienia. Sprawę umorzono w dniu 26.07.1984 (amnestia). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta sądowe Akta sądowe prowadzone m.in. przeciwko w/w. Sprawa dotyczyła kolportażu "nielegalnych" wydawnictw i ulotek na terenie Huty Stalowa Wola. T. Pamule postanowiono zarzut ich przechowywania. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli z dnia 26.07.1984 sprawę umorzono. IPN-Rz-338/1 t. 4
Akta penitencjarne Akta penitencjarne T. Pamuły, zatrzymanego postanowieniem Prokuratora Rejonowego w Stalowej Woli dnia 15.06.1984, a następnie osadzonego w Areszcie Śledczym w Rzeszowie (18.07.1984), w związku z zarzutem o rozpowszechnianie i przechowywanie pism zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". IPN-Rz-53/182
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany od 20.10.1986 w ramach SOR krypt. "Grupa" z powodu "wrogiej działalności" na terenie zakładu pracy. Sprawa dotyczyła rozpracowania pracowników Huty Stalowa Wola. Materiałów o sygn. 1355/II brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o numerze Z-I-1337/84 wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Tarnobrzeg na okres od 11.07.1984 do 11.07.1986. EATG-44647
.