Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Karuś
Miejsce urodzenia: Tapin
Data urodzenia: 16-09-1941
Imię ojca: Sylwester
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach SO krypt. "Wici" jako były wiceprzewodniczący WKZ NSZZ RI "Solidarność", organizator "Solidarności" RI w Tapinie i agitator jej tworzenia w innych miejscowościach. Sprawa dotyczyła operacyjnej kontroli działalności członków Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" RI oraz pozostałych ogniw organizacyjnych. IPN-Rz-036/7 (10/IV) t. 1-4
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje (dokumenty z dnia 27.09.1981, 11.05.1983) w materiałach sprawy obiektowej krypt. "Uzdrowisko". Sprawę wszczęto w celu operacyjnej ochrony MKZ NSZZ "Solidarność" w Jarosławiu. IPN-Rz-036/14 (17/IV)
Akta internowanego Internowany w OO Uhercach na wniosek Wydz. IV KWMO Przemyśl z powodu aktywnej działalności w NSZZ RI "Solidarność". W dniu 19.04.1982 przetransportowany do OO w Łupkowie. IPN-Rz-56/57, IPN-Rz-56/302, IPN-Rz-57/496, IPN-Rz-57/492, IPN-Rz-57/497
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Klon" z powodu działalności "antysocjalistycznej" w organizacjach chłopskich, następnie materiały sprawy włączono do nr Pr-4371. IPN-Rz-034/449 (860/II)
Teczka personalna i pracy tajnego współpracownika (TW) W materiałach znajdują się donosy dot. w/w i podejmowanych przez niego działań. J. Karuś był jedną z osób, na temat których TW ps. "Wacek" miał dostarczać informacji organom bezpieczeństwa. IPN-Rz-00140/671/J (1662/I)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie w ramach SOR krypt. "Zielarz" założonej na jego osobę - "były aktywny działacz b. NSZZ >S< RI", który podjął działania mające na celu jej reaktywację. Sprawę zakończono nie stwierdziwszy "wrogiej działalności". IPN-Rz-034/449 (860/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dot. kolportażu tzw. "Oświadczenia" skierowanego do rolników indywidualnych, podpisanego przez "nielegalną" grupę dążącą do wznowienia prac nad realizacją Społecznych Porozumień Rolników. J. Karuś występuje jako podejrzany o udział w kolportażu ujawnionych ulotek i osoba o "antysocjalistycznej" postawie. IPN-Rz-00142/334/J (648/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w wymienionych materiałach jako były działacz NSZZ "Solidarność" RI, uczestnik spotkań Duszpasterstwa Rolników. Materiały dotyczą świeckiego aktywu Duszpasterstwa Rolników i Kościelnej Fundacji Rolniczej. IPN-Rz-036/22 (27/IV) t. 1-2
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Zielarz" jako były działacz NSZZ "Solidarność" RI na terenie Jarosławia oraz "aktyw świecki duszpaster.[stwa] rol.[ników]". Kontrolę zakończono w związku z zalegalizowaniem NSZZ "S" RI. IPN-Rz-034/573 (1056/II)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o n-rze Z-I-27/82 do wszystkich krajów świata (WKŚ) wniesione przez Wydz. IV KWMO Przemyśl na okres od 10.03.1982 do 01.03.1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.