Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Marcin
Nazwisko: Kłos
Miejsce urodzenia: Gorliczyna
Data urodzenia: 01-11-1940
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany w okresie od 17.12.1981 do 13.01.1982 w OO Rzeszów-Załęże ze względu na fakt, że "może nawoływać do strajków". Ponownie internowany w dniu 12.05.1982, internowanie uchylono decyzją z dnia 01.07.1982. IPN-Rz-052/748 (7691/III)
Akta internowanego Internowany w OO Rzeszów-Załęże w okresie od 17.12.1981 do 13.01.1982 oraz ponownie od 12.05.1982 w obawie, iż "pozostając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego". Zwolniony z dniem 01.07.1982. IPN-Rz-52/461; IPN-Rz-52/576 t. 2, 12.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowany w ramach SOR krypt. "Niepoprawny" jako jedna z osób podejrzanych o kolportaż "antypaństwowych" ulotek na terenie miejscowości Przeworsk i Gać. Sprawę zakończono z powodu braku dostatecznych dowodów winy. IPN-Rz-00142/306/J (597/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny Kontrolowany operacyjnie w związku z tym, że "prowadzi działalność o charakterze politycznym" i formułuje "wrogie wypowiedzi pod adresem władz oraz ustroju". W/w był przewodniczącym KZ NSZZ "Solidarność" przy PSS "Społem" w Łańcucie. Kontrolę zakończono w związku z zalegalizowaniem NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-0142/585/J (1057/II)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika (kTW) Zarejestrowany jako kandydat na kontakt operacyjny (ko). "Zdjęto z ewidencji z powodu niechęci do współpracy". IPN-Rz-0094/1238 (13100/I)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do KK i Jugosławii o nr Z-013/86 wniesione przez RUSW Przeworsk na okres od 01.01.1986 do 01.01.1988 ze względu na fakt "wrogiego" stosunku do władz PRL oraz trwający okres warunkowego zawieszenia kary. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych oraz dokumentów z akt o sygn. IPN-Rz-00142/585/J.