Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Bryś
Miejsce urodzenia: Kłodawa
Data urodzenia: 01-11-1946
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Akta internowania dot. w/w. W dniu 10.05.1982 wydano decyzję o internowaniu z powodu obaw o nawiązanie kontaktów z działaczami NSZZ "Solidarność" i inspirowania ich do prowadzenia "nielegalnej działalności propagandowej". IPN-Rz-060/397 (878/II)
Akta internowanego Internowany w OO Rzeszów-Załęże, w dniu 08.07.1982 przetransportowany do OO Łupków, następnie ponownie do OO Rzeszów-Załęże (03.08.1982) oraz OO w Łupkowie (27.08.1982). IPN-Rz-56/213, IPN-Rz-52/560 t. 1, IPN-Rz-56/306 t.2, IPN-Rz-52/576 t. 12, IPN-Rz-56/302 t. 6.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany, a następnie sprawdzany operacyjnie (od 26.04.1982) w ramach KE/SOS krypt. "Agitator" z powodu podejrzeń o działalność "antypaństwową". Sprawdzanie w/w zakończono w związku ze zwolnieniem z pracy (PKP Jasło). Materiałów o sygn. 1160/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Występuje w aktach śledczych prowadzonych m.in na jego osobę jako jeden z członków byłej NSZZ "Solidarność". Materiały śledztwa dotyczyły "nielegalnych" struktur solidarnościowych na terenie byłego województwa krośnieńskiego. W związku z amnestią sprawę umorzono. IPN-Rz-00167/1 (127/III) t. 1-3
Akta prokuratorskie Postępowanie prokuratorskie przeciwko w/w z powodu zarzutów o "udział w nieleg[alnym] zw[iązku] b. >S<". Sprawę umorzono na mocy amnestii. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany z powodu udziału w "nielegalnym związku Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ >Solidarność< region Podkarpacie" oraz znieważenia funkcjonariuszy MO. IPN-Rz-110/2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 13.09.1985 do17.11.1986) w ramach SOR krypt. "Bankruci" z powodu podejrzeń "o wrogą działalność". W związku ze skierowaniem sprawy do sądu rozpracowanie zakończono. Materiałów o sygn. 1410/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do krajów kapitalistycznych (KK) oraz do krajów demokracji ludowej (KDL), wniesione przez Wydział Śledczy WUSW Krosno na okres od 01.04.1984 do 01.04.1986. EAKS-37524
.