Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-07-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Marian
Nazwisko: Król
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-04-1938
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa założona w celu "zapobiegania i rozpoznawania ewentualnej wrogiej działalności w Zakładach Metalowych im. Waltera w Radomiu. W. Król został zarejestrowany do sprawy dn. 16.10.1980 jako v-ce przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych. Dn. 17.07.1982 materiały dot. W. Króla wyłączono ze sprawy obiektowej i przekwalifikowano na KE krypt. "Sigma". IPN Ra 08/1078 (IV/1093)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Opreacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęty kontrolą w ramach KE "Sigma" ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność". Dn. 13.01.1983 przekwalifikowano na SOS. Materiały włączono następnie do SOR krypt."Serwis", złożono do archiwum pod sygn. II/558. Akta o sygn. II/558 zniszczono; wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] "Wroga działalność w środowisku-aktywiści ruchu związkowego w ZM im. gen. Waltera w Radomiu". Dot. produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw (m.in. Biuletynu Informacyjnego "Solidarności"). Sprawę zakończono dn. 15.11.1984 i skierowano do sądu. Dn. 21.11.1984 materiały złożono do archiwum do nr II/558. Akta o sygn. II/558 zniszczono; wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartotecznych
Akta śledcze Akta dot. internowania w ramach akcji "Jodła". Na wniosek Wydz. III A internowany dn. 13.12.1981 z powodu antysocjalistycznej działalności w NSZZ "Solidarność" w ZM im. Waltera w Radomiu (członek prezydium ZR i KK). Zwolniony dn. 13.07.1982. IPN Ra 04/266 (III/267)
Akta internowanego Akta osobowe internowanego w okresie od 13.12.1981 do 13.07.1982. IPN BU 448/259
Akta śledcze Akta w sprawie produkcji i rozpowszechniania ulotek o treściach antysocjalistycznych. Aresztowany dn. 16.11.1983. Dn. 23.02.1984 skierowano akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kielcach, który dn. 24.07.1984 umorzył postępowanie na mocy amnestii. Uchylono areszt tymczasowy. IPN Ra 04/362 (III/364)
Akta penitencjarne Aresztowany dn. 16.11.1983 za przestepstwo z art. 278 par. 1 i 273 par.1 kk. Osadzony najpierw w Areszcie Śledczym w Radomiu, potem w Kielcach. Zwolniony w lipcu 1984 r. decyzją SR z dn. 24.07.1984. IPN Ki 46/17 (111/84)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko grupie osób oskarżonych o nielegalną działalność w ramach b. NSZZ "Solidarność" w Radomiu. Dn. 24.07.1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. IPN Ki 26/5-10
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" w ZM im. Waltera w Radomiu (szef Tymczasowej Komisji Zakładowej). Materiały złożono do archiwum pod sygn. II/1099. Akta o sygn. II/1099 zniszczono; wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 16.11.1987 przerejestrowany do SOR krypt. "Berło" - "uczestnictwo w nielegalnych strukturach Solidarności". Akta o sygn. II/1102 wybrakowano wjednostce operacyjnej
Akta prokuratorskie Akta w sprawie gromadzenia nielegalnych wydawnistw o treści antypaństwowej. IPN Ra 3/3
Akta sądowe Akta Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przeciwko W. Królowi oskarżonemu o popełnienie wykroczenia z art. 52 a § 1 KW. - udział w demonstracjach. IPN Ra 10/1
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 25.11.1988 zarejestrowany do SOR krypt. "Rondo" - "wroga działalność w środowiskach, uczestnictwo w nielegalnych strukturach Solidarności w ZM >Walter< w Radomiu." Dn. 23.09.1989 złożono do archiwum do nr II/1099. Akta o sygn. II/1099 zniszczono; wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartotecznych
Akta sądowe Akta Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przeciwko W. Królowi oskarżonemu o popełnienie wykroczenia z art. 52 "a" § 1 p. 2 kw - udział w demonstracjach. IPN Ra 10/7
Akta sądowe Akta Kolegium ds. Wykroczeń przeciwko W. Królowi oskarżonemu o popełnienie wykroczenia z art. 52 "a" § 1 p. 2 i 4 KW - udział w demonstracjach. IPN Ra 10/27
Akta sądowe Akta Kolegium ds. Wykroczeń przeciwko W. Królowi podejrzanemu o przestępstwo z art. 52 "a" § 1 pkt. 1 i 2 KW - udział w demonstracjach. IPN Ra 10/33