Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Waldemar Ludwik
Nazwisko: Rusinowski
Miejsce urodzenia: Gzowice
Data urodzenia: 01-10-1943
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
SOS/SOR/KE Zarejestrowany jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Elektrowni Kozienice, kolporter nielegalnych wydawnictw. Od 13.12.1981 do 5.01.1983 ukrywał się. Dn. 25.08.1982 SOS przekwalifikowano na SOR, a 20.01.1983 na KE. Dn. 21.02.1984 materiały przekazano do RUSW w Kozienicach, gdzie KE przekwalifikowano na SOR. Sprawę zakończono 04.04.1984. IPN Ra 05/444 (II/519)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie przeciwko W. Rusinowskiemu, który odwołując się od decyzji zwolnienia go z pracy w Elektrowni w Kozienicach, "znieważył komisarzy WP, funkcjonariuszy MO i SB, dyrekcję Elektrowni, WRON oraz inne organa państwowe PRL, a także rozpowszechniał fałszywe wiadomości związane z traktowaniem internowanych w ośrodkach odosobnienia". Aresztowany 06.04.1983. Zwolniony 22.04.1983. Dn. 15.08.1983 Sąd Rejonowy w Kozienicach umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Ra 04/340 (III/342)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy 11.05.1984 ze względu na drukowanie i koloprtaż nielegalnych wydawnictw (m.in. "Barykada"). Dn. 08.12.1984 sprawę skierowano do sądu. IPN Ra 05/511 (II/595)
Akta kontrolne dochodzenia Akta w sprawie kolportażu nielegalnego wydawnictwa "BARYKADA" oraz "szkalowania władz politycznych i partyjnych". Aresztowany 05.05.1984 Dn. 25.07.1984 Prokurator Rejonowy w Kozienicach umorzył postępowanie na mocy amnestii. Uchylono areszt tymczasowy. IPN Ra 04/319 (III/321)
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego. Zatrzymany 5.05.1984 i osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. Zwolniony 26.07.1984. IPN Ra 16/72
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona w związku z kolportażem ulotek nawołujących do bojkotu święta 1-go Maja. W. Rusinowski został zarejestrowany 04.10.1985. Dn. 28.04.1986 SOS przekwalifikowano na SOR. IPN Ra 05/981 (1137/II)
.