Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Krzysztof
Nazwisko: Sobieraj
Miejsce urodzenia: Szczebrzeszyn
Data urodzenia: 30-06-1966
Imię ojca: Bogan
Imię matki: Lucyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wojciech Sobieraj został zarejestrowany 13.06.1989 pod nr 14977 w kategorii "materiały wstępne" przez Wydz. II WUSW w Zamościu. Powodem rejestracji było przedłużenie pobytu w W. Brytanii i "możliwość wejścia w kontakt ze sł.[użbami] specj.[alnymi] W. Brytanii". Wyrejestrowany 8.01.1990, materiały zniszczono komisyjnie z powodu "znikomej wartości operacyjnej" (prot. brakowania nr 1/90 z dn. 21.01.1990). Materiały zniszczono 01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.