Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zdzisław Stanisław
Nazwisko: Cackowski
Miejsce urodzenia: Warząchewka Nowa
Data urodzenia: 01-01-1930
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 01.03.1950 r. (lub od 1951 r. - rozbieżność w mat. źródł.).
Należał także (od 1947 r.) do ZWM a następnie do ZMP (m.in. 1949-1950 - członek Zarządu Miejskiego we Włocławku).
Zdobył wykształcenie wyższe - studia mgr (1950-1955) na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Łomonosowa w Moskwie.
Był pracownikiem UMCS w Lublinie: st. asystent (1955-1960, adiunkt (1960-1963), docent (1963-1971), profesor (1971-1976), profesor zwyczajny (od 1977 r.). Na UMCS pełnił następujące funkcje: Kierownik Zakładu Teorii Poznania i Metodologii Nauk, Kierownik Zakładu Filozofii Marksistowskiej, Prodziekan Wydziału Humanistycznego (1963-1965), Dyrektor Instytutu Nauk Pedagogicznych i Filozoficznych (1970-1972), Rektor (1987-1990). Pełnił także stanowisko Dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii (1972-1978) oraz Kierownika Zakładu Filozofii Akademii Medycznej w Lublinie. W latach 80-tych był zatrudniony (na pół etatu) w Akademii Nauk Społecznych jako profesor - kierownik Zakładu Teorii Kultury w Instytucie Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej. W okresie 1986-1989 pełnił funkcję członka Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa.
Materiał źódłowy informuje, że Z. Cackowski sprawował funkcję I sekretarza KU PZPR przy UMCS społecznie (jako okres ryczałtowy podany jest przedział czasowy 01.01.1982-15.01.1990). Z opracowania naukowego D. Gałaszewskiej-Chilczuk (zob. Źródła) wynika, że pełnił on także (brak datacji) funkcję I sekretarza POP PZPR przy UMCS.
Źródła: Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Lublin 1/208; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/2970; AAN, ANS 490/K/5/82; Gałaszewska-Chilczuk D., Miejsce partii komunistycznej na ,,czerwonym" Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989, ,,Pamięć i Sprawiedliwość" nr 2 (13) 2008, s. 261-281; Ciempiel W., Jakubowski J., Szczeblewski J., PZPR. Zjazdy, posiedzenia..., Warszawa 1983, s. 61.
-------w 1982r.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Uczelniany-UMCS Lublin PZPR 1956 1958 Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Lublin 1/208; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/2970; AAN, ANS 490/K/5/82
I Sekretarz Komitet Uczelniany-UMCS Lublin PZPR 17-12-1981 10-1982 Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Lublin 1/208; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/2970; AAN, ANS 490/K/5/82; Gałaszewska-Chilczuk D., Miejsce partii komunistycznej na ,,czerwonym" Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989, ,,Pamięć i Sprawiedliwość" nr 2 (13) 2008, s. 267
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 02-07-1986 1990 Ciempiel W., Jakubowski J., Szczeblewski J., PZPR. Zjazdy, posiedzenia..., Warszawa 1983, s. 61
.