Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz Jan
Nazwisko: Wołęgiewicz
Miejsce urodzenia: Pruszków
Data urodzenia: 04-09-1931
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania Sprawa założona w celu rozpracowania nielegalnej organizacji młodzieżowej krypt. "Burza" działającej na terenie pow. dzierżoniowskiego, której celem było m.in. "szerzenie wrogiej propagandy" oraz ucieczka za granicę. E. Wołęgiewicz figuruje w aktach jako "komendant" organizacji. W listopadzie 1951 został powołany do wojska, gdzie (w przypadku potwierdzenia się informacji) zamierzano go nadal rozpracowywać w związku z "wywrotową robotą na terenie WP i planowaną dezercją". Materiały złożono pierwotnie do archiwum do nr 23149/II, następnie "skomasowano do nr 51034/II". IPN Wr 024/3028 (II-51034)
Materiały ewidencyjne Aresztowany (w trakcie odbywania służby wojskowej) i osadzony w więzieniu nr 2 we Wrocławiu, na mocy nakazu Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu w związku z "art. 14 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 r." Z więzienia zwolniony przez Prokuraturę Powiatową w Dzierżoniowie. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kartotecznych.
Sprawa Agenturalnego Sprawdzenia Sprawa założona w celu ustalenia planów i kontaktów grupy osób, członków byłej nielegalnej organizacji krypt. "Burza" działającej w latach 1951 -1952. Występuje w materiałach jako przywódca organizacji. Materiały złożono pierwotnie do archiwum do nr 1432/II, następnie przepisano do nr 93762/II. IPN Wr 024/7027 (II-93762), t.5
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Rozpracowywany już w grudniu 1967 przez SB w Zgorzelcu w celu "zabezpieczenia" Kopalni Węgla Brunatnego "Turów", "rozeznania nastrojów i niezadowolenia występującego wśród pracowników". W związku z przeprowadzką E. Wołęgiewicza i zmianą jego miejsca pracy, sprawę w lutym 1969 przejęła SB w Lubinie i wtedy został on formalnie zarejestrowany pod nr Wr 20414 w charakterze kandydata na TW. E. Wołęgiewicza planowano pozyskać w celu "zabezpieczenia" Zakładów Górniczych "Lubin". 14.11.1970 zrezygnowano z dalszego opracowania kandydata. IPN Wr 0014/3566 (I-48424/K), IPN Wr 0095/3086 I-48424/5828, mkf)
Faktologia Charakterystyka "reakcyjnej organizacji młodzieżowej pn. >Burza< działającej w latach 1951/1952" na terenie pow. dzierżoniowskiego. IPN Wr 049/388 (F-384), IPN BU 0179/377 (Charakterystyka nr 384)
.