Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Danuta
Nazwisko: Bartkiewicz
Nazwisko rodowe: Rodziewicz
Miejsce urodzenia: Słonim
Data urodzenia: 20-01-1932
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dot. dzialalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. Z. Bartkiewicz wybrakowano dn. 13.09.1989.
Akta penitencjarne Akta osobowe internowanej na podstawie decyzji nr 2/81 z dn. 14.12.1981 ze względu na "publiczne nawoływanie do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Zwolniona dn. 23.12.1981. IPN BU 449/3
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowana dn. 11.03.1983 ze względu na "prowadzenia wrogiej działalności w miejscu pracy". Materiały zarchiwizowano dn. 22.02.1985 do nr II/10592, zmikrofilmowano dn. 20.07.1985. Akta zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/10592 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Materiały ewidencyjne Zapis na karcie Mkr-2 dot. postępowania administracyjnego w sprawie zalegalizowania Tymczasowej Rady NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego na wniosek Z. Bartkiewicz, która miała być jej członkiem. Dn. 9.10.1986 Urząd Wojewódzki w Lublinie, po przesłuchaniu Z. Bartkiewicz, wydał decyzję zakazującą założenia i działalności Rady. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana dn. 29.10.1986 pod nr 35283. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej za protokołem brakowania akt nr 28/90 z dn. 26.01.1990. Materiały wybrakowano; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.