Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Ryszard
Nazwisko: Wolski
Miejsce urodzenia: WAŁCZ
Data urodzenia: 03-04-1964
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 295/11, zarządzenie z dn. 5.10.2011 dot. Jerzego Ryszarda Wolskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Jerzy Ryszard Wolski został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika. "Ze względów operacyjnych odstąpiono od opracowania". Materiały zostały zniszczone we własnym zakresie. Materiały zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.