Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Cichocki
Miejsce urodzenia: Namysłów
Data urodzenia: 01-02-1956
Imię ojca: Nikodem
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Ppl/Lu 226/14 zarządzenie z dn. 1.06.2015 dot. Adama Cichockiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. antysocjalistycznej działalności w ramach Duszpasterstwa Akademickiego prowadzonego przez o. Ludwika Wiśniewskiego. A. Cichocki był rozpracowywany w ramach SOR "Termity" w okresie od 08.04.1980 do 04.11.1982. Materiały dotyczące A. Cichockiego zarchiwizowano pod nr III/14755. Mat. o sygn. II/10612 i mkf wybrakowano 20.10.1989; wpis na podst. zapisów ewidencyjnych.
Akta operacyjne Dot. działalności NSZZ "Solidarność" w Lublinie oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Materiały dot. A. Cichockiego zostały wybrakowane za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 13.09.1989. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. A. Cichockiego zostały zniszczone
Akta śledcze Podejrzany o to, że "po wprowadzeniu stanu wojennego (...) gromadził i kolportował na terenie Lublina druki i materiały zawierające fałszywe wiadmości mające wywołać niepokój publiczny i rozruchy". Dn. 06.05.1983 skazany przez Sąd Wojewódzki w Lublinie na 3 lata pozbawienia wolności. IPN Lu 023/278 (III/14755)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie rozpowszechniania nielegalnych druków i wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność", zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Wobec A. Cichockiego zastosowano areszt tymczasowy od dn. 7.04.1982. Dn. 17.04.1982 przedstawiono akt oskarżenia. Dn. 6.05.1982 Sąd Warszawski Okręgu Wojskowego w Warszawie - Ośrodek w Lublinie uznał w/w winnym i skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności. Dn. 22.10.1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie udzielił mu 3-miesięcznej przerwy w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia. Dn. 26.10.1983 Sąd postanowił darować mu resztę kary na mocy ustawy o amnestii. IPN Lu 94/520
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dn. 7.04.1982 zwolniony z internowania (internowany od 10.02.1982) i od 8.04.1982 tymczasowo aresztowany jako podejrzany o rozpowszechnianie druków sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Dn. 6.05.1982 skazany na 3 lata pozbawienia wolności. Od 7.04.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Lublinie, następnie od 27.05.1982 w Zakładzie Karnym w Łęczycy i od 4.06.1982 w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Dn. 22.10.1982 opuścił więzienie ze względu na przerwę w odbywaniu kary. Dn. 26.10.1983 Sąd darował mu resztę kary na mocy amnestii. IPN Lu 23/58 (8/IV/83)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. gromadzenia i kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Lublina. Materiały włączono do akt śledczych o sygn. III/14755. IPN Lu 023/278 (III/14755)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany jako kierownik Studium Katolickiej Nauki Społecznej przy Kurii Biskupiej w Lublinie oraz ze względu na kontakty z osobami pozostającymi w zainteresowaniu SB. W okresie kontroli nie stwierdzono prowadzenia nielegalnej działalności i dn. 07.08.1989 sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod nr II/11640. IPN Lu 020/825 (II/11640)
.