Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy Bronisław
Nazwisko: Jarosz
Miejsce urodzenia: NAGAWSZCZYZNA
Data urodzenia: 18-08-1931
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Od 1959r. członek PZPR. W 1945r. szkoła podstawowa w Krakowie, w 1959r. Liceum Ogólnokształcące dla pracowników MON w Tarnowie. Od 1949r. w WP, w 1951r. Oficerska Szkoła Piechoty Nr 1we Wrocławiu, w 1957r. Akademia Sztabu Generalnego w Warszawie, w 1976r. Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbronych ZSRR, w 1952r. ppor., w 1954r. por., w 1957r. kpt., w 1962r. mjr, w 1965r. ppłk., w 1972r. płk, w 1978r. gen., m.in w 1963r. d-ca 10 Batalionu Powietrzno-Desantowego, w 1967r. d-ca 16 Kołobrzeskiego Batalionu Powietrzno-Desantowego, w 1972r. z-ca d-cy 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, od 1973r. do 1974r. d-ca Polskiej Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie, od 1976r. p.o. d-cy i d-ca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. T. Kościuszki, od 1984r. z-ca d-cy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, od 1989r. komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy. Od 1968r. do 1972r. Attache Wojskowy, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie PRL w Belgii.
Źródło: IPN BU 2174/7358Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Warszawa Brak 13-12-1981 22-07-1983 IPN BU 2174/7358; IPN BU 1585/17379, s. 3.