Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz Bronisław
Nazwisko: Czarnecki
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 04-06-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu "zapobiegania i rozpoznawania ewentualnej wrogiej dzialalności" w Zakładach Metalowych im. Waltera w Radomiu. I. Czarnecki został zarejestrowany do sprawy dn. 16.10.1980 pod nr 465 jako aktywny członek KZ i przewodniczący KW NSZZ "Solidarność" w Zakładach. IPN Ra 08/1078 (IV/1093)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Czarny" nr rej. 8427. Dn. 26.09.1983 przerejestrowano do SOR krypt. "Serwis" nr rej. 8845. Materiały zarchiwizowano do nr II/558 i wybrakowano. Akta o sygn. II/558 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta śledcze Akta dot. internowania na podstawie decyzji nr 307/82 z dn. 28.08.1982 z powodu "nieprzestrzegania norm i zasad porządku prawnego i nawoływania do niepokojów społecznych" (przewodniczący KO NSZZ "Solidarność" w ZM im. Waltera w Radomiu, organizator strajków). Zatrzymany dn. 27.08.1982 i umieszczony w Areszczie Śledczym w Radomiu, a od dn. 30.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony dn. 22.11.1982. IPN Ra 04/270 (III/271)
Akta osobowe internowanego Internowany na podst. decyzji nr 307/82 z dn. 28.08.1982 z powodu "nieprzestrzegania norm i zasad porządku prawnego i nawoływania do niepokojów społecznych". Umieszczony Areszcie Śledczym w w Radomiu. Dn. 30.08.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony dn. 22.11.1982. IPN Ki 45/67
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. produkcji i kolportażu nielegalnego "Biuletynu Informacyjnego" NSZZ "Solidarność". I. Czarnecki został zarejestrowany do sprawy dn. 26.09.1983 pod nr 8427. Dn. 15.11.1984 sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". Dn. 21.12.1984 materiały złożono do archiwum pod nr II/558. Akta o sygn. II/558 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do SOR krypt. "Dublet" dn. 05.09.1986 pod nr 11408. Sprawa dot. działalności NSZZ "Solidarność" w Zakładach Metalowych im. Waltera w Radomiu. Dn. 26.09.1985 przekwalifikowano na SOR. Dn. 16.11.1987 materiały dot. I. Czarneckiego włączono do SOR krypt. "Berło" nr rej. 12061. Akta o sygn. II/890 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do SOR krypt. "Berło" dn. 16.11.1987 z nr 11408. Akta o sygn. II/1102 wybrakowano; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta sprawy o wykroczenie Ukarany grzywną w wysokości 20 tys. zł za przechowywanie z zamiarem rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. IPN Ra 10/2
Akta sprawy o wykroczenie Ukarany grzywną w wys. 35 tys. zł za to, że w dn. 3.05.1988 w Radomiu niósł na czele nielegalnej demonstracji ulicznej transparent z napisem "NSZZ >Solidarność< Ziemia Radomska". IPN Ra 10/16
Akta sprawy o wykroczenie Akta w sprawie gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. Dn. 7.10.1988 ukarany grzywną w wys. 35 tys. zł. Dn. 29.07.1989 postępowanie umorzono i odstąpiono od wykonania kary grzywny. IPN Ra 10/30
.