Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Walusiewicz
Miejsce urodzenia: Krasne gm. Huta pow. Suwałki
Data urodzenia: 08-07-1929
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
Leon Walusiewicz

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leon Walusiewicz pseud. „Antek” figuruje wraz z 54 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach operacyjnych UB z WUBP i KW MO w Białymstoku oraz PUBP w Suwałkach z lat 1950-1952 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Blady". Sprawa ta dot. rozpracowania i likwidacji członków dwóch antykomunistycznych oddziałów zbrojnych działających pod wspólnym dowództwem byłych żołnierzy AK i WiN: Jana Sadowskiego pseud. "Blady", "Komar" oraz Piotra Burdyna pseud. "Edward", "Poręba". Oddziały te walczyły z lokalną komunistyczną władzą w latach 1949-1952 na terenie pow. suwalskiego, pow. gołdapskiego i pow. augustowskiego. Akta te zawierają m.in. raporty i plany UB dot. rozpracowania i likwidacji tych oddziałów, ich charakterystyki, spisy ich członków, meldunki dot. ich ujęcia lub likwidacji, wykazy osób aresztowanych i poszukiwanych przez UB. W tych aktach zapisano między innymi, że Leon Walusiewicz pseud. „Antek” to poszukiwany przez UB i MO "członek bandy >Bladego<", który został "ujęty w dniu 1 lipca 1950 r." w akcji grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW (jako ciężko ranny po kilkugodzinnej zbrojnej walce - w trakcie obławy wojsk KBW i funkcjonariuszy UB i MO na 16-osobowy oddział Piotra Burdyna). Zanotowano, że po ujęciu Leon Walusiewicz zmarł z ran w szpitalu dn. 2 lipca 1950. Wraz z 20-letnim Leonem Walusiewiczem pseud. „Antek” w tych leśnych walkach z UB i KBW (w lasach koło wsi Płociczno gmina Kuków pow. Suwałki) w dniach 1-go i 2-go lipca 1950 poległo i zmarło z ran także pięciu innych partyzantów niepodległościowego podziemia: Leon Bitowski pseudonim "Szary", "Iwa", Franciszek Daniłowicz pseud. "Lipa", Józef Gwiazdowski pseud. „Marian”, Jan Sawicki pseud. „Giez”, „Grzmot” i Stanisław Stanulewicz pseudonim „Skoczek”. IPN Bi 011/54 (191/IV), IPN Bi 011/55/1 (191/IV).
Leon Walusiewicz pseud. „Antek” występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach administracyjnych UB z WUBP i KW MO w Białymstoku oraz PUBP w Suwałkach z roku 1950. Akta te zawierają "Sprawozdania" i "Raporty miesięczne" z roku 1950 - przesyłane z Referatu III PUBP w Suwałkach do Naczelnika Wydz. III WUBP w Białymstoku. W aktach tych znajduje się m.in. "Raport Sprawozdawczy" za okres od dnia 01.06.1950 r. do 31.07.1950, z którego wynika, że Leon Walusiewicz pseud. "Antek" został zabity przez funkcjonariuszy KBW i MO dnia 2 lipca 1950 jako członek zbrojnego oddziału niepodległościowego podziemia. IPN Bi 045/1896 (103/50).
Leon Walusiewicz pseud. „Antek” występuje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach kontrolno-śledczych UB z WUBP i KW MO w Białymstoku. W aktach tych znajdują się m.in. dokumenty skierowane z KW MO Białystok do KG MO Warszawa - informujące o przeprowadzonej w dniu 1 i 2 lipca 1950 zbrojnej walce grupy operacyjnej MO, KBW i UB z oddziałem niepodległościowego podziemia pod dowództwem "Poręby" (tj. Piotra Burdyna). Podano, że w czasie tej "akcji" (tj. leśnej obławy na partyzantów i walki) został zabity m.in. Leon Walusiewicz pseud. "Antek". Ww. akta kontrolno- śledcze zachowały się w formie szczątkowej. IPN Bi 015/657 (KSL 2497), IPN Bi 015/659 (KSL 2552).
Leon Walusiewicz pseud. „Antek” występuje wraz z innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach operacyjnych UB z WUBP i KW MO w Białymstoku oraz PUBP w Suwałkach z lat 1952-1956 zarejestrowanych jako "Sprawa Agencyjnego Rozpracowania". Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. III WUBP Białystok na oddział niepodległościowego podziemia działającego w latach 1949-1954 na terenie pow. suwalskiego, pow. gołdapskiego i pow. augustowskiego pod dowództwem byłych żołnierzy AK i WiN: Jana Sadowskiego pseud. "Blady" oraz Piotra Burdyna pseud. "Edward", "Poręba". Akta te zawierają m.in. raporty, meldunki i plany UB dot. rozpracowania i kolejnych akcji likwidacji tych oddziałów, spisy ich członków i doniesienia tajnych informatorów UB. W tych materiałach zapisano m.in. informację, że Leon Walusiewicz pseud. "Antek" - członek wyżej wymienionego oddziału - został zabity dnia 1 lipca 1950 w trakcie operacji (obławy) sił UB i KBW na grupę partyzantów. Prowadzenie tej sprawy zakończono w 1956 roku z powodu całkowitej likwidacji ww. oddziału niepodległościowego podziemia (jesienią 1954). IPN Bi 012/1229/1-4 (DO 44872, 4065/II).
Leon Walusiewicz pseud. „Antek” figuruje wraz z 40 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1979-1981 - opartym na materiałach UB z PUBP w Suwałkach z lat 1949-1954. Jest to obszerna "Charakterystyka" oddziału niepodległościowego podziemia działającego od maja 1949 do października 1954 na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, gołdapskiego, oleckiego, sokólskiego i węgorzewskiego. W tym opracowaniu - charakterystyce zatytułowanym "Działalność bandy >Bladego< w latach 1949-1954" zapisano między innymi, że Leon Walusiewicz "Do bandy >Bladego< wstąpił w czerwcu 1950 r. uchylając się od odbycia czynnej służby wojskowej i przebywał w niej do dnia likwidacji przez grupę operacyjną KBW 2. lipca 1950 r. Posiadał broń palną. [Jego] udziału w przestępstwach nie stwierdzono". IPN Bi 019/5 (1/5) t. 1-3, IPN Bi 019/135 (1/5).
.