Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Wacław
Nazwisko: Tylenda
Miejsce urodzenia: Suwałki
Data urodzenia: 05-07-1937
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa Sprawa obiektowa założono na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Giżycku, następnie na NSZZ „Solidarność” Region Pojezierze (powstały w wyniku połączenia MKZ w Suwałkach i Giżycku). T. Tylenda przechodzi w materiałach jako przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” w Suwałkach. IPN Bi 01/40/1 (40/IV).
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 13/81 z dnia 13.12.1981 z uwagi, że „swoją dotychczasową działalnością i postawą narusza normy prawne, oraz może podejmować działania przeciwko ustrojowi socjalistycznemu”. Wykonanie decyzji powierzono Grupie Śledczej KWMO w Suwałkach. Początkowo umieszczony w OO dla Internowanych w Suwałkach, od 05.04.1982 w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Decyzją nr 51/82 z dnia 26.05.1982 internowanie zostało uchylone. Zwolniony z internowania w dniu 02.06.1982. IPN Gd 162/16 (16/6/82).
Kwestionariusz Ewidnecyjny [KE]. W dniu 21.07.1982 zarejestrowany przez Wydz. II KWMO Suwałki jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono na podstawie zaniechania „wrogiej działalności”. Materiały o sygn. 778/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne W okresie od 15.02.1982 do 15.02.1984 posiadał zastrzeżenie wyjzadu za granicę do wszystkich krajów świata, wniesione przez Wydz. II KWMO Suwałki, nr rej. Su 2875. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.