Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Józef
Nazwisko: Iwaszko
Miejsce urodzenia: Łyniew
Data urodzenia: 24-01-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 2.09.1980 pod nr 25841 jako KE krypt. "Dysydent" ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" w Lokomotywowni PKP Lublin. Dn. 7.12.1988 przrejestrowano do SOR krypt. "Kontynuator" nr rej. 2977. Materiały zarchiwizowano do nr II/11602. IPN Lu 0229/1212 (MF-11602/2)
Akta operacyjne Dot. NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Materiały dot. J.Iwaszko zostały zniszczone za protokołem brakowani akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. J. Iwaszko zostały zniszczone
Akta internowanego Internowany na podstawie decyzji nr 58/81 z dn. 13.12.1981 i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie. Dn. 26.03.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Lublinie. Zwolniony dn. 21.07.1982. Dn. 8.10.1982 ponownie internowany na podstawie decyzji nr 209/82 z dn. 8.10.1982 ("mimo przeprowadzonych rozmów ostrzegawczych nie zaniechał dzialalności w zawieszonym NSZZ >S<"). Kilkakrotnie karany dyscyplinarnie, m.in. 7 dni w izolatce. Zwolniony dn. 10.12.1982. IPN Lu 23/135 (53/VII/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany do sprawy dn. 7.12.1988 z nr 25841 ze względu na aktywną działalność w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Lokomotywowni PKP Lublin (m.in. redaktor i kolporter "Biuletynu Informacyjnego Kolejarzy >Solidarność<", organizator strajków). Kilkakrotnie zatrzymany na 48 godzin. Po zalegalizowaniu działalności NSZZ "Solidarność" sprawę zakończono. Materiały zarchiwizowano dn. 5.07.1989 do nr II/11602, a następnie zmikrofilmowano pod nr MF-11602/2. Akta wybrakowano za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 30.10.1989. Zachował się mikrofilm. IPN Lu 0229/1212 (MF-11602/2)
Akta paszportowe W kwietniu 1984 r. odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Francji ze względu na zastrzeżenie nr Z-I-2820/82/A wydane na okres od 05.03.1982 do odwołania. IPN Lu 0307/16455 (EALU 23716)
.