Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Wojciech Witold
Nazwisko: Jaruzelski
Miejsce urodzenia: Kurów
Data urodzenia: 06-07-1923
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Polityk i dowódca wojskowy, generał armii – 29 września 1973. Od 06.1947 w PPR, a od 15.12.1948 w PZPR. Od 1937 do 1939 w ZHP. W 1939 w Gimnazjum oo. Marianów w Warszawie, od 1939 do 1941 na Litwie. Od 1941 w ZSRR w Kraju Ałtajskim (m.in. robotnik, urzędnik w "Rejpotrebsojuzie"). Od 1943 w szeregach WP (m.in. 1943 Szkoła Oficerska w Riazaniu, 1943-1944 d-ca plutonu strzelców, 1944 d-ca plutonu zwiadu, 1945-1946 II pomocnik szefa sztabu pułku). Od 1948 do 1949 wykładowca taktyki w Wyższej Szkole Piechoty, a od 1949 do 1950 szef Wydziału Szkół i Kursów Oficerskich w Oddziale Szkół i Kursów Sztabu Wojsk Lądowych. Od 1950 do 1952 szef Wydziału Szkół i Kursów w Gł. Zarządzie Wyszkolenia Bojowego. W 1953 Akademia Sztabu Generalnego im. K. Świerczewskiego. Od 1953 do 1955 szef Oddziału Akademii Wojskowych. Od 1957 do 1960 d-ca 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. 01.06.1960 - 06.02.1965 szef Głównego Zarządu Politycznego WP. 06.02.1965 - 11.04.1968 szef Sztabu Generalnego WP. Od 22.11.1983 Zwierzchnik Sił Zbrojnych PRL.
Źródła: IPN BU 2265/1; IPN BU 2347/3; AAN, KC PZPR sygn. XI/1027; "Żołnierz Wolności" Nr 130 z 02.06.1960 oraz Nr 126 z 31.05.1962; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 88, 174, 195, 260, 261, 364.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa 06-1962 04-1968 T. Mołdawa, Ludzie władzy. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 364.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-06-1964 19-07-1989 AAN KC PZPR, sygn. I/104; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 364.
Minister Ministerstwo Obrony Narodowej Warszawa 11-04-1968 21-11-1983 IPN BU 2265/1; IPN BU 2347/3; "Żołnierz Wolności" Nr 88 z 12.04. 1968r.; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 195.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-1970 12-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 364.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 19-07-1989 "Żołnierz Wolności" Nr 88 z 12.04. 1968r.; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991 , s. 261.
Prezes Rada Ministrów Warszawa 11-02-1981 6-11-1985 AAN KC PZPR, sygn. III/132; Trybuna Ludu Nr 36 z 12 lutego 1981; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 174.
I Sekretarz Komitet Centralny Warszawa PZPR 18-10-1981 29-07-1989 AAN KC PZPR, sygn. III/132; Trybuna Ludu Nr 245 z 19 października 1981; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 260.
Przewodniczący Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Warszawa 13-12-1981 21-07-1983 IPN BU 1585/17379, s. 2; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 165.
Przewodniczący Komitet Obrony Kraju Warszawa 22-11-1983 23-08-1989 T. Mołdawa, Ludzie władzy. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 364
Przewodniczący Rada Państwa Warszawa 06-11-1985 19-07-1989 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 88, 364.
Prezydent Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa 19-07-1989 23-08-1989 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 173.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Informacja dot. oficerów wytypowanych do pracy w II Oddziale Sztabu Generalnego WP 09.09.1949 r., tajny informator pseudonim "Wolski", zwerb. 23.03.1946 r., dane z Oddziału I Głównego Zarządu Informacji WP. AIPN BU MBP 4314, k.31-34. Zakończono współpracę najprawdopodobniej w 1954 roku, a na pewno przed 1955 r. Zob. też P. Piotrowski, Sprawa Współpracy Wojciecha Jaruzelskiego z Informacją Wojskową. Rekonesans archiwalny w: Biuletyn IPN nr 1-2 (72-73) styczeń-luty 2007, s. 125.
Rejestr Centralny Rejestr Agenturalnej Sieci Nr 1, nr [ewidencyjny tajnego informatora] 1846. AIPN, 00197/1 k.31
Księga Inwentarzowa Księga Inwentarzowa Tajnych Współpracowników Nr 1 Zespołu E-1 Odziału VII Głównego Zarządu Informacji WP. Zawerbowany 18.02.1946 AIPN 00197/6
.