Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenobia
Nazwisko: Kita
Miejsce urodzenia: Kurów
Data urodzenia: 05-09-1933
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dot. rozpracowania grupy studentów KUL przejawiających aktywną działalność na terenie uczelni. Zenobia Kita była "rozpracowywana przez Wydz. III KWMO Lublin w latach 1956-1960 jako aktywna młodzieżowa działaczka klerykalna na terenie KUL. Całkowicie oddana władzom KUL i klerowi (...)". IPN Lu 013/3 (II/2717)
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-2131/60, na podstawie którego odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Francji w 1960 r. oraz zastrzeżenie nr Z-I-2916/81/A, które anulowano dn. 27.12.1984. IPN Lu 0307/166 (EALU 524)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowana dn. 5.05.1976 do nr 20947 ze względu na "propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linni politycznej partii". Materiały zarchiwizowano dn. 17.06.1977 do nr II/9325, zmikrofilmowano dn. 15.01.1988 do nr 9325/2. Materiały zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Zachował się mikrofilm. IPN Lu 0229/1309 (mkf 9325/2)
Akta operacyjne Dot. NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Zenobia Kita była internowana od 4.01.1982 do 21.07.1982. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. Z. Kity zostały zniszczone.
Akta internowanego Internowana na podstawie decyzji nr 134 wydanej przez KWMO Lublin dn. 04.01.1982, ponieważ "mimo przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych nie zaprzestała działalności szkodliwej dla obowiązującego porządku prawnego wynikającego z wprowadzenia stanu wojennego". Dn. 8.01.1982 umieszczona w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie, następnie od 15.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi i od 2.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Darłówku. Zwolniona dn. 23.07.1982. IPN Sz 264/203
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 10.05.1983 zarejestrowana pod nr 29415 do SOR krypt. "Kwintet" ze względu na "działalność na szkodę PRL w nielegalnych strukturach >Solidarności<". Dn. 28.06.1988 przerejestrowano do KE krypt. "Amazonka" nr rej. 37425 i zarchiwizowano do nr II/9325, a następnie wybrakowano. Akta o sygn. II/9325 wybrakowano; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Amazonka" ze względu na działalność w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność. Po zalegalizowaniu związku kontrolę zakończono. Akta zarchiwizowano do nr II/9325 i wybrakowano za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. Akta o sygn. II/9325 wybrakowano; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.