Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Mieczysław
Nazwisko: Dryński
Miejsce urodzenia: Olkusz
Data urodzenia: 03-09-1957
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Wiesław Dryński był kontrolowany operacyjnie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego [KE] krypt. "Mechanik" nr rej. KA 55706. Zarejestrowany 18.04.1984. Był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" na terenie Olkusza, b. Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w STW w Olkuszu. Akta KE zakończono i złożono 25.09.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Katowicach do sygnatury 38282/II, zawierającej akta internowania W. Dryńskiego. IPN Ka 036/2070 t. 2 (38282/II)
Akta internowanego Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Katowicach dotyczące internowanego Wiesława Dryńskiego w okresie od 13.12.1981 do 11.01.1982. Internowany na wniosek KWMO w Katowicach jako Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Spółdzielni Transportu Wiejskiego [STW] w Olkuszu. Materiały złożono 09.04.1982 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Katowicach pod sygn. 38282/II. Akta połączono pod jedną sygnaturą z prowadzonym w latach 1984-1986 KE krypt. "Mechanik" nr rej. KA 55706. IPN Ka 036/2070 t. 1 (38282/II)
Akta internowanego Akta internowanego Wiesława Dryńskiego. Internowany decyzją KWMO w Katowicach w okresie od 13.12.1981 do 11.01.1982. Osadzony w ZK w Strzelcach Opolskich. IPN Wr 30/1457 (18/82)
.