Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Ciecieląg
Miejsce urodzenia: Jasieniec Solecki
Data urodzenia: 08-03-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta dot. internowania w ramach akcji "JODŁA". S. Ciecieląg był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" w Pionkach (wiceprzewodniczący KZ, organizator strajków). IPN Ra 04/263 (III/264)
Akta internowanego Internowany na podst. decyzji nr 262/81 z dn. 13.12.1981 Wydz. IIIA KWMO w Radomiu za dzialalność antysocjalistyczną w ramach NSZZ "Solidarność". IPN Ki 45/62
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany jako były działacz KZ NSZZ "Solidarność" w ZTS "PRONIT" w Pionkach. Dn. 11.04.1985 zaniechano dalszej konroli, ponieważ nie stwierdzono, "aby figurant podejmował nielagalną działalność lub organizował akcje protestacyjne". Dn. 03.05.1985 materiały złożono do archiwum pod nr II/605. IPN Ra 05/519 (II/605)
.