Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Piotr
Nazwisko: Dziółko
Miejsce urodzenia: Starachowice
Data urodzenia: 18-01-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Akta dot. internowania za antysocjalistyczną działalność w ramach NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Części Samochodowych w Lipsku. (przewodniczący KZ). Dn. 2.02.1982 przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podczas której Dziółko odmówił podpisania zobowiązania o zaprzestanie działalności w NSZZ "Solidarność". Dn. został 27.03.1982 ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń karą 900 zł za noszenie odznaki "Solidarności". Dn. 26.04.1982 został zatrzymany jako podejrzany o działalność szkodliwą dla PRL. Dn. 28.04.1982 internowany na podstawie decyzji nr 283/82 z dn. 28.04.1982 Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu. Dn. 02.08.1982 uchylono decyzję o internowaniu. IPN Ra 04/183 (III/184)
Akta internowanego Internowany dn. 28.04.1982 na podstawie decyzji nr 283/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu z dn. 28.04.1982. Zwolniony dn. 2.08.1982. IPN Rz 52/513
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany w dn. 2.08.1982 pod nr 8415 jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność" w Zakładzie Zespołów Samochodowych w Lispku. Wyrejestrowano dn. 29.01.1990, materiały zniszczono. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej; wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie przechowywania i rozpowszechniania wydawnictw o treści antypaństwowej. W. Dziółko został aresztowany dn. 30.04.1985. Dn. 27.06.1985 śledztwo zakończono i skierowano akt oskarżenia do sądu. Dn. 12.11.1985 Sąd Rejonowy w Lipsku skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Dn. 15.10.1986 Sąd Wojewódzki w Radomiu umorzył postępowanie na mocy amnestii. IPN Ra 04/323 (III/325)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej dot. "sporządzania, rozpowszechniania i przechowywania pism, druków, nagrań i innych przedmiotów poniżających ustrój PRL i naczelne organy oraz fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". Dn. 2.04.1985 przeszukano mieszkanie W. Dziółko. Dn. 30.04.1985 został on tymczasowo aresztowany. Dn. 12.11.1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Lipsku na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Dn. 13.11.1985 zwolniony z aresztu. Dn. 15.10.1986 na rozprawie rewizyjnej Sąd Wojewódzki w Radomiu postanowił umorzyć postępowanie karne. IPN Ra 9/1 (II K 296/85)
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego od dn. 30.04.1985 do 13.11.1985 na podstawie nakazu Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu. IPN Ra 16/12
Materiały ewidencyjne Zastrzeżony przez Wydz. Śledczy WUSW Radom na wyjazd do wszystkich krajów świata w okresie 14.11.1985 do 14.11.1987. Wpis na podst. zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.