Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Maria
Nazwisko: Kuczborski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-08-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Biura „B” MSW zawierają m.in. zapisy dot. Tomasza Kuczborskiego. W latach 1967-1988 był on wielokrotnie odnotowywany w kartotekach Biura „B” MSW z powodu swoich kontaktów z obywatelami oraz pracownikami ambasad "krajów kapitalistycznych". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 16.03.1979 Tomasz Kuczborski został zarejestrowany w Wydz. „C” KS MO przez SB z Wydz. III-1 KS MO w kategorii „kandydat na tajnego współpracownika” (kTW). Ww. pracował wówczas jako redaktor graficzny „Przeglądu Technicznego”. Został wytypowany przez funkcjonariuszy SB jako kandydat na TW z uwagi na jego "wszechstronne zainteresowania", a „szczególnie sprawami związanymi z kulturą, twórczością, sztuką, literaturą”. Celem pozyskania T. Kuczborskiego miało być „zabezpieczenie dopływu informacji dotyczących środowiska dziennikarskiego”. Próba pozyskania Tomasza Kuczborskiego zakończyła się jednak niepowodzeniem, ponieważ odmówił on wszelkich kontaktów z funkcjonariuszami SB oraz "oświadczył, że jego stosunek do aktualnej rzeczywistości jest jednoznacznie negatywny i nie zgadza się z zasadami obecnego ustroju w kraju, jak też nie chce mieć do czynienia z organami MSW”. Wobec powyższego, zrezygnowano z dalszych prób werbunku ww. z powodu jego "odmowy współpracy" i dnia 20.06.1979 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygn. 12391/I-k. IPN BU 00249/1272 (12391/I-k), IPN BU 00121/1883 (12391/1) mikrofilm.
W dniu 9.07.1980 Tomasz Kuczborski został zarejestrowany pod numerem 27995 przez SB z Wydz. III-A KS MO w kategorii „Zabezpieczenie”. Dnia 10.03.1981 sprawę tę przekazano do Departamentu IV MSW, który zarejestrował ją pod nr 65586. Tomasz Kuczborski był „zabezpieczany” w związku z jego działalnością opozycyjną. W toku tej sprawy ww. był typowany przez funkcjonariuszy SB do ewentualnego wykorzystania w charakterze „osobowego źródła informacji”, ponieważ utrzymywał "bliskie kontakty z figurantem” Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Bączek” - prowadzonej przez Departament IV MSW. Jednak z uwagi na brak materiałów operacyjnych świadczących o aktualnych powiązaniach T. Kuczborskiego z ww. „figurantem”, w styczniu 1983 ostatecznie odstąpiono od prób pozyskania T. Kuczborskiego. W związku z tym materiały sprawy przekazano do archiwum Biura „C” MSW i zarchiwizowano pod numerem 16960/I-k. IPN BU 001043/3647 (16960/I-k).
Dnia 4.01.1982 Tomasz Kuczborski został zatrzymany przez Wydział Śledczy KS MO w Warszawie. Podczas przeszukania znaleziono u niego opozycyjne materiały i ulotki. W związku z tym Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Warszawie dn. 6.01.1982 wydała postanowienie o jego "tymczasowym aresztowaniu". T. Kuczborski został oskarżony o to, iż „w okresie od dnia 13 grudnia do dnia 4 stycznia 1982 r. w Warszawie, w celu rozpowszechniania gromadził i przechowywał ulotki i odezwy zawierające treści mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz (…) wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. W trakcie sądowego procesu Tomasz Kuczborski został uwolniony od części zarzutów, a wykonanie kary umorzono mu warunkowo na rok. Na mocy postanowienia sądu, został zwolniony z więzienia w dniu 18.03.1982. IPN BU 960/326 (Pg.Śl. II 7/82).
Akta penitencjarne Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów z roku 1982 zawierają m.in. zapisy informujące, iż w dniu 4.01.1982 Tomasz Kuczborski został zatrzymany przez Wydział Śledczy KS MO Warszawa. Następnie dn. 6.01.1982 - postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie – został "tymczasowo aresztowany" i osadzony w Areszcie Warszawa-Mokotów pod zarzutami kolportażu „materiałów i druków zawierających wiadomości mogące osłabić gotowość obronną lub wywołać rozruchy i niepokój publiczny”. Tomasz Kuczborski został zwolniony z tego aresztu w dniu 18.03.1982. IPN BU 481/45 (70).
W dniu 12.09.1983 Tomasz Kuczborski - wówczas zatrudniony w Spółdzielni Pracy Architektów „Espea” - został zarejestrowany pod numerem 82171 przez Wydz. IV Departamentu III MSW w kategorii „Zabezpieczenie”. Dnia 6.02.1984 to „Zabezpieczenie” przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Witraż”. Ta operacyjna kontrola artysty plastyka T. Kuczborskiego w latach 1983-1985 była spowodowana m.in. podejrzeniem SB, iż utrzymywał on kontakty z działaczami konspiracyjnej opozycji. Odnotowano, iż "w latach 1983-1985 współpracował z Niezależną Oficyną Wydawniczą". Od końca roku 1985 jednak „nie uzyskano informacji mogących świadczyć o zaangażowaniu ww. w działalność niezgodną z prawem”. Prowadzenie Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Witraż” zakończono dnia 8.05.1989 wskutek "zmian politycznych w kraju". Materiały zostały złożone w archiwum Biura „C” MSW do nr 55000/II. IPN BU 0222/1431 (55000/II), IPN BU 01228/2015 (55000/2) mikrofilm.
W dniu 2.05.1989 Tomasz Kuczborski został zarejestrowany w kategorii „Zabezpieczenie" (Zab.) pod numerem 110526 przez Wydz. IV Departamentu III MSW. Dnia 6.11.1989 materiały te zdjęto z ewidencji, a następnie zniszczono. Materiały sygn. 362/SK zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Biura Paszportów MSW z roku 1983 zawierają m. in. zapis, iż tego roku Tomasz Kuczborski otrzymał odmowę wydania paszportu "na wyjazd do Anglii". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.