Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Kowalczyk
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 10-07-1947
Imię ojca: Edward
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa kryptonim „Jesień 70” dotycząca wydarzeń grudniowych 1970 r. na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia grudnia 70'. Akta zawierają: meldunki, notatki służbowe, telefonogramy, szyfrogramy, itp. Ww., zatrudniony w „Dalmorze” figuruje w Informacji Nr 3 Zastępcy Naczelnika Wydz. II Biura Śledczego MSW z 20.12.1970 jako członek Ogólnomiejskiego Komitetu Strajkowego w Gdyni. Ww. figuruje na liście osób „podlegających zwolnieniu z dn. 30.12.1970 z Aresztu Śledczego w Wejherowie”. IPN Gd 003/14 t. 69, 81 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa krypt. "Jesień 70" dot. osób biorących udział w "Wydarzeniach Grudnia 1970" w Gdyni, sytuacji w Gdyni oraz w poszczególnych zakładach pracy po "Grudniu 1970". Jerzy Kowalczyk figuruje w notatce służbowej Inspektora Wydz. III KMMO w Gdyni dot. powstania na terenie Gdyni „Ogólnomiejskiego Komitetu Strajku Okupacyjnego” z 16.12.1970, w którym ww. pełnił funkcję doradcy. Ww., członek Zakładowego Komitetu Strajkowego w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybarskich "Dalmor" zatrzymany 15.12.1970. Figuruje w wykazie osób z 21.12.1970, „które pisały, redagowały materiały propagandowe (ulotki, odezwy)” oraz w wykazie osób z 02.10.1972, „na które zostały założone kwestionariusze ewidencyjne”. IPN Gd 003/137 t. 8, (151/IV), IPN Gd 431/1 t. 2, (1285/II-m)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Kowalczyk od 10.02.1971 kontrolowany w ramach KE krypt. „Strąk” z powodu „udziału w wydarzeniach grudniowych”. W związku z zaprzestaniem działalności 22.02.1973 materiały złożono w archiwum pod sygn. 14653/II. Materiałów o sygn. 14653/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.