Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dorota Anna
Nazwisko: Koczwańska-Kalita
Nazwisko rodowe: Koczwańska
Miejsce urodzenia: Opole
Data urodzenia: 07-04-1960
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Elwira
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dorota Koczwańska występuje w aktach śledczych Wydziału Śledczego KW MO w Krakowie w roku 1983 jako jedna z osób podejrzanych o „nielegalny druk i kolportaż ulotek”. W aktach zapisano m.in., że od maja do listopada 1982 w Krakowie jako studentka IV r. Filologii Polskiej UJ udzieliła pomocy innej osobie - m.in. dostarczając matryce powielaczowe do drukowania „nielegalnych wydawnictw”. W dniu 20.01.1983 w wyniku działań operacyjnych Wydz. III-1 KW MO w Krakowie wszczęto postępowanie i 11.05.1983 skierowano akt oskarżenia do sądu. W dniu 18.08.1983 Sąd Wojewódzki w Krakowie umorzył jednak to postępowanie na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1983. Dnia 26.09.1983 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5578/III i zmikrofilmowano. IPN Kr 07/5281 (5578/III) t. 1-4, IPN Kr 096/1006 (5578/3) mikrofilm.
Występuje w aktach prokuratorskich w sprawie sporządzania i kolportowania nielegalnych i antyreżimowych wydawnictw na terenie Krakowa w okresie od kwietnia do listopada 1982. Postępowanie było prowadzone przeciwko grupie osób podejrzanych i następnie oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie w roku 1983. IPN Kr 303/218.
Materiały ewidencyjne KW MO/WUSW w Krakowie z lat 1983-1985 zawierają m.in. informację o zastrzeżeniu wyjazdów do wszystkich krajów świata - podjęte wobec Doroty Koczwańskiej 12.05.1983. Zastrzeżenie wyjazdów anulowano 10.04.1985 na wniosek Wydziału Śledczego KW MO w Krakowie. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.