Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Franciszek
Nazwisko: Kosierkiewicz
Miejsce urodzenia: Dyszów
Data urodzenia: 04-09-1938
Imię ojca: Leon
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Według zapisu ewidencyjnego z karty E-14 dnia 06.02.1982 funkcjonariusz Wydziału II KWMO w Katowicach przeprowadził z Ryszardem Kosierkiewiczem rozmowę ostrzegawczą w ramach akcji o kryptonimie "Klon". Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych.
W dniu 17.02.1982 Ryszard Kosierkiewicz (wówczas przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w Rejonie Przewozów Kolejowych w Rybniku) został zarejestrowany pod nr 48518 przez Wydział II KWMO w Katowicach w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o kryptonimie „Dyspozytor”. Dnia 10.07.1984 KE do dalszego prowadzenia przejęty został przez Pion V SB w Rybniku. Za podstawę założenia przyjęto informacje od TW >Gąsior<, że "w/w wykorzystuje swoje stanowisko do rozgrywek osobowych oraz utrzymuje bliskie kontakty z b. ekstremalnymi działaczami >Solidarności< i w sposób oficjalny przejawia swą wrogość do Partii i Rządu PRL”. Dnia 28.03.1985 zdjęto z ewidencji z powodu tzw. niestwierdzenia wrogiej działalności. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach pod sygnaturą 41308/II. IPN Ka 048/1903 (41308/II).
.