Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław Jan
Nazwisko: Kosiorowski
Miejsce urodzenia: Czarna Wieś
Data urodzenia: 10-03-1956
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 20.11.1982 Zdzisław Kosiorowski (wówczas zatrudniony w KiZPS "Siarkopol" Machów) został zarejestrowany pod nr. 5090 przez Wydział V KWMO w Tarnobrzegu jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o nr. 4772 o kryptonimie "Dubler". Był „rozpracowywany (...) za wykorzystywanie związków zawodowych do nielegalnej działalności politycznej. Rozpracowanie zakończono skierowaniem do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie, który Zdzisława Kosiorowskiego skazał na 1,5 roku więzienia z zawieszeniem na 3 lata, stosując jednocześnie dozór kuratora”. Dnia 14.09.1983 materiały sprawy złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Tarnobrzegu pod sygnaturą 351/II. Materiałów brak. Opis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Aresztowany tymczasowo 12.11.1982. W dniu 13.12.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Rzeszowie skierowała akt oskarżenia do Sądu (art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z 12.12.1981) za „produkowanie i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej”. Dnia 05.02.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie uniewinnił Kosiorowskiego Zdzisława od zarzutu popełnienia przestępstwa opisanego w akcie oskarżenia. W II instancji dnia 4.05.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie skazał go na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i dozór kuratora. Dnia 18.03.1988 materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW Tarnobrzeg pod sygn. 134/III. Materiały zniszczono. Zapis na podstawie materiałów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie. Zdzisław Kosiorowski został oskarżony o to, że "w okresie od 15.09.1982 do 06.11.1982 w Tarnobrzegu i Zakrzowie działając wspólnie i w porozumieniu z (…) drukowali, przechowywali i rozpowszechniali ulotki o treści antypaństwowej mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy pt. >Informator redagowany przez członków NSZZ >Solidarność< w Tarnobrzegu<", tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) w zw. z art. 10 § 2 kk. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie (SgW 10/83) dnia 05.02.1983 uniewinnił Zdzisława Kosiorowskiego od zarzutu popełnienia przestępstwa opisanego w akcie oskarżenia. IPN Rz 287/237 (Pg.Śl.II-320/82).
Rewizja wniesiona 10.02.1983 przez prokuratora na niekorzyść Zdzisława Kosiorowskiego o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozstrzygnięcia Sądowi I instancji. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie dnia 30.03.1983 uwzględnił rewizję prokuratora, uchylił zaskarżony wyrok w część dot. Zdzisława Kosiorowskiego i sprawę przekazał sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. IPN Rz 292/109 t. 1 (Sg.W.26/83).
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie dnia 04.05.1983 skazał Zdzisława Kosiorowskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszono warunkowo wykonanie orzeczonej kary na okres próby 3 lat. Wymierzono grzywnę w kwocie 20.000 zł. (na poczet grzywny zaliczono okres tymczasowego aresztowania i uznano karę grzywny za wykonaną). Zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania oraz opłatę w kwocie 10.000 zł. IPN Rz 292/109 t. 1-2 (Sg.W.26/83).
.