Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Kotowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-02-1953
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 27.04.1984 Stanisław Kotowski (inżynier, wówczas planista w Warszawskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego) został zarejestrowany pod nr 40461 przez Wydz. III-2 SUSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. “Cesarz” nr rejestr. 39099. Dnia 17.08.1984 te materiały włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie „Antyk” i nr rejestr. 40230. Sprawa "Antyk" była prowadzona od dnia 4.04.1984 wobec konspiracyjnej organizacji o nazwie: Liberalno-Demokratyczna Partia "Niepodległość". Jako powód rejestracji i rozpracowania zapisano: „figurant nr 40461 był działaczem tzw. Partii Liberalno-Demokratycznej >Niepodległość<”. Prowadzenie operacyjnej kontroli zakończono dnia 15.06.1989 z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. W dniu 10.08.1989 materiały zostały złożone do archiwum Wydz. „C” SUSW pod sygnaturą 10176/II. IPN BU 0258/381 (SUSW 10176/II).
W dniu 30.08.1984 Wydz. Śledczy SUSW wszczął przeciwko Stanisławowi Kotowskiemu (wówczas kierownikowi w Warszawskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "Kablobeton") śledztwo nr S-49/84 z tego powodu, że "w dniu 29.08.1984 przewoził samochodem nielegalne wydawnictwa oraz urządzenia i materiały poligraficzne”. W związku z tym 1.02.1985 Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał Stanisława Kotowskiego na 2,5 roku pozbawienia wolności. W dniu 16.06.1986 akta kontrolne tego śledztwa złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW do sygnatury 3133/III. IPN BU 0331/282 (3133/III).
W dniu 7.09.1984 Prokuratura Wojewódzka w Warszawie wszczęła postępowanie przeciwko Stanisławowi Kotowskiemu, zarzucając mu „przewożenie i przechowywanie nielegalnych wydawnictw i publikacji oraz posiadanie bez zezwolenia radiowych aparatów osobistych, tj. czyn z art. 282a §1 kk w zw. z art.45 ustawy z dn. 26.01.1984 o prawie prasowym w zw. z art. 287 kk”. Dnia 28.11.1984 wystosowano akt oskarżenia wobec Stanisława Kotowskiego. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego z 1.02.1985 St. Kotowski został skazany za to, że „od roku 1983 do 29.08.1984 wziął udział w związku pod nazwą >Partia Liberalno-Demokratyczna Niepodległość<, mającym na celu przestępstwo, a w ramach jego działalności w celu wywołania niepokoju publicznego przechowywał i przewoził z zamiarem rozpowszechniania różnego rodzaju wydawnictwa wydane bez wymaganego zezwolenia, a nadto przechowywał i przewoził urządzenia i środki poligraficzne przeznaczone do ich drukowania (...) oraz od 02.1984 do 29.08.1984, bez wymaganego zezwolenia posiadał radiowy aparat nadawczy, tj. przestępstwo z art. 287 kk”. Wobec St. Kotowskiego orzeczono "karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności”. Sąd zaliczył mu okres tymczasowego aresztowania od 29.08.1984 do 1.02.1985. Po rewizji prokuratora z dnia 17.04.1985 (stwierdzającej „rażącą niewspółmierność kar pozbawienia wolności oraz orzeczonej wobec niego łącznej kary pozbawienia wolności”), Sąd Wojewódzki wyrokiem z dnia 26.06.1985 podwyższył jednak wymierzoną St. Kotowskiemu karę łączną pozbawienia wolności - do 3 lat i 6 miesięcy. IPN BU 576/173 (II DS. 124/84), IPN BU 754/333 (I Kr 159/85).
Występuje w materiałach ewidencyjnych Aresztu Śledczego Warszawa Mokotów i Zakładu Karnego w Barczewie z lat 1984-1986. W związku z postępowaniem karnym dotyczącym „przechowywania i przewożenia nielegalnych wydawnictw”, Stanisław Kotowski od 29.08.1984 był tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Ponadto na druku R-11 z Zakładu Karnego w Barczewie figuruje on pod nr ewidencyjnym K-113/85 (został osadzony w tym więzieniu dnia 10.07.1985 - będąc wówczas w dyspozycji Sądu Wojewódzkiego w Warszawie). W dniu 13.09.1986 Stanisław Kotowski został zwolniony z więzienia na podstawie ustawy amnestyjnej z 17.07.1986. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów administracyjnych.
Występuje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z lat 1982-1989 - zatytułowanych "Grupy i organizacje antykomunistyczne". W teczce tych akt znajdują się m.in. dokumenty: "Informacja dot. nielegalnych ugrupowań będących w zainteresowaniu Departamentu III MSW" z kwietnia 1987 oraz dokument pt. "Liberalno-Demokratyczna Partia 'Niepodległość'". IPN BU 0296/211 t. 1 (KS/4/1029).
Figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Libra" nr rejestr. 85097 dotyczącym działalności Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość". Sprawa ta była prowadzona przez SB z Dep. III MSW w latach 1985-1989. IPN BU 0248/217 t. 1 (55624/II/1).
Materiały ewidencyjne Wydziału Paszportów SUSW wskazują, że w grudniu 1984 Stanisław Kotowski otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów do Wszystkich Krajów Świata" o nr Z-A-86/84. To zastrzeżenie zostało wniesione przez SB z Wydz. Śledczego SUSW na okres od 1.12.1984 do 20.11.1986. IPN BU 797/67949 oraz zapisy kartoteczne.
.