Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Maksylewicz
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 09-04-1953
Imię ojca: Michał
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr DG-7 jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Hutniczego Dźbów Zakład Transportowo-Sprzętowy w Dąbrowie Górniczej. Przewieziony do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu dn. 18.12.1981. IPN Ka 043/77 (39407/II)
Akta internowanego Zwolniony z miejsca internowania dn. 2.02.1982 na mocy decyzji nr 378/82. IPN Ka 43/147 (22/81), IPN Ka 42/479 (22/81)
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu w 1984 r., ponieważ osoba zapraszająca Stanisława Maksylewicza w odwiedziny do RFN, po opuszczeniu kraju kilka lat wcześniej, odmówiła powrotu do kraju. IPN Ka 195/16402 (EADG 16402 czasowy)
.