Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Mirosław Robert
Nazwisko: Roda
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 10-01-1968
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Gdańsk 01-07-2003
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Sygn. IPN Gd 645/774845 (EAGD 774845).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl Gd 89/08 zarządzenie z dnia 25.09.2008 r. dotyczące Mirosława Roberta Rody – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.