Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2021 08:34

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Tadeusz
Nazwisko: Pluta
Miejsce urodzenia: Bielawa
Data urodzenia: 27-09-1948
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na mocy decyzji nr 589/V-2 z dn. 27.08.1982 jako działacz NSZZ „Solidarność” w KWK im. „ZMP” w Żorach. Przewieziony do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu dn. 29.08.1982. IPN Ka 043/643 (39688/II)
Akta internowanego Zwolniony z miejsca internowania dn. 31.08.1982 na mocy decyzji nr 1608/82. IPN Ka 43/603 (48/82), IPN Ka 42/612 (48/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako były aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie KWK im. „ZMP” w Żorach. Ww. był członkiem grupy założycielskiej związku na terenie kopalni, a następnie aktywnym działaczem. Znany z negatywnej postawy wobec sytuacji społeczno-politycznej kraju; organizator szeregu akcji protestacyjnych i strajkowych przeprowadzonych na kopalni. W ramach prowadzonej sprawy wykorzystano doniesienia TW oraz wielokrotnie przeprowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Ponieważ we wrześniu 1988 r. Ryszard Pluta wszedł w skład TKZ NSZZ „Solidarność” KWK w Żorach, na który prowadzono SOR „Nić” postanowiono KE „Groźny” zakończyć. Materiały włączono do SOR, w ramach której ww. był dalej kontrolowany. IPN Ka 048/581 (43559/II), IPN Ka 0169/1376 (mf 43559/2) j. 1-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona dn. 14.10.1988 w związku z powstaniem i działalnością na terenie KWK im. „ZMP” czternastoosobowego TKZ NSZZ „Solidarność”, którego Ryszard Pluta był członkiem. Wymieniony został zarejestrowany do sprawy dn. 22.03.1989. Celem grupy było reaktywowanie NSZZ „Solidarność” na terenie kopalni. TKZ wystąpiła do Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z prośbą o rejestrację związku; początkowo wniosek odrzucono. Sprawę zakończono dn. 30.08.1989 z powodu legalizacji związku w kwietniu 1989 r. oraz zmiany sytuacji politycznej w kraju. Dn. 4.10.1989 SOR wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej; materiały złożono w archiwum. IPN Ka 048/581 (43559/II), IPN Ka 0169/1376 (mf 43559/2) j. 1-2