Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Edward
Nazwisko: Sabatowski
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 23-05-1951
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Materiały zawierają: „Teczki osób zwolnionych po 48 godzinach i osób aresztowanych bez internowania”. Wiesław Sabatowski został daktyloskopowany dn. 12.01.1982 w Areszcie Śledczym w Katowicach na mocy dekretu z dn. 12 grudnia 1981 o stanie wojennym. IPN Ka 0120/4 (Śl/230)
Akta sądowe Zatrzymany dn. 8.01.1982 za rozpowszechnianie ulotek. Tymczasowo aresztowany od dn. 9.01.1982 decyzją Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. Pg.Sl-II-9/82). Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dn. 19.02.1982 uznany winnym tego, że w dniu 21 grudnia 1981 na terenie KWK „Sosnowiec” w Sosnowcu rozpowszechnił 25 ulotek własnego autorstwa, w których skrytykował sytuację polityczną w kraju. Skazany na rok pozbawienia wolności z zaliczeniem na poczet kary okresu tymczasowego aresztowania oraz obciążony kosztami postępowania sądowego. Sąd Najwyższy–Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. Rw. 196/82) dn. 7.04.1982 zmienił brzmienie wyroku i uznał, że rozpowszechnione ulotki przedstawiały w ośmieszającej formie sposób sprawowania kierowniczej roli PZPR; zmieniono kwalifikację prawną czynu na art. 270 § 1 kk. IPN Wr 101/6339 (So.W 133/82)
Akta penitencjarne Akta osobowe więźnia. Wiesław Sabatowski za rozpowszechnianie ulotek przebywał kolejno w Areszcie Śledczym w Katowicach (nr 9/82) od dn. 13.01.1982; w Zakładzie Karnym w Raciborzu (nr 22/82) od dn. 1.03.1982, Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich (nr 86/82) od dn. 8.06.1982 oraz w Zakładzie Karnym w Kłodzku (nr 111/82) od dn. 28.09.1982. Zwolniony dn. 8.01.1983. IPN Wr 135/184 (422/83)
Materiały operacyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata nr Z-I-632/BT w okresie od dn. 12.02.1982 do dn. 6.01.1986. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Śledztwo w sprawie znieważenia funkcjonariuszy MO dn. 6.07.1988 w Sosnowcu w czasie i w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu (sygn. akt 2 Ds. 839/88). Na podstawie Nakazu Karnego wydanego dn. 3.11.1988 przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu w/w uznany winnym i skazany na karę grzywny. IPN Ka 332/8 (III K 1166/88)
Akta sądowe W wyniku Rewizji Nadzwyczajnej, wniesionej dn. 16.06.1994 przez Naczelną Prokuraturę Wojskową, Sąd Najwyższy Izba Karna (sygn. WRN.144/94) dn. 20.09.1994 uniewinnił Wiesława Sabatowskiego od przypisanego mu w 1982 r. przestępstwa. IPN Wr 101/6339 (So.W 133/82)
.