Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Józef
Nazwisko: Łanoszka
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 30-12-1946
Imię ojca: Marian
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie jako aktywny działacz związkowy na terenie Rybnika. W sierpniu 1980 r. współorganizator komitetu strajkowego w zakładzie pracy, następnie aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność”. W 1981 r. wybrany na stanowisko przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy Kombinacie Budownictwa Ogólnego „ROW” w Rybniku, następnie pełnił funkcję przewodniczącego MKK NSZZ „Solidarność" w Rybniku. Z ramienia związku był członkiem Miejskiej Komisji do Walki ze Spekulacją. Z uwagi na powyższe kontrolowany przez SB jako osoba mogąca kontynuować działalność, która przez władze została uznana za nielegalną. Na skutek czynności operacyjnych działalność ww. na terenie Rybnika została „rozbita i skompromitowana”, ww. zaniechał działalności. Sprawę zakończono dn. 15.02.1984, dn. 7.03.1984 sprawę wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej, a następnie złożono w archiwum. IPN Ka 043/759 (39817/II) t. 1
Akta internowania Zatrzymany na mocy decyzji o internowaniu nr 515/V-2 z dn. 18.06.1982 jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” na terenie Rybnika. Ww. został zatrzymany w związku z informacją o odnalezieniu nielegalnych ulotek w miejscu pracy oraz utrzymywaniu kontaktów z aktywnymi działaczami zdelegalizowanego związku z terenu miasta. Przewieziony do aresztu KWMO w Katowicach, a następnie do Ośrodka Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. W dokumencie z okresu późniejszego odnaleziono informację, że zwolnienie z miejsca internowania po miesiącu od dnia zatrzymania miało „zdezorientować środowisko i podważyć autorytet” ww. w kręgach działaczy rybnickiej „Solidarności”. IPN Ka 043/759 (39817/II) t. 2
Akta internowanego Akta osobowe internowanego przetrzymywanego kolejno w Ośrodkach Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach. Od dn. 14.07.1982 tymczasowo uchylono internowanie – przebywał na przepustce. Decyzję o internowaniu zniesiono dokumentem nr 1623/82 z dn. 30.09.1982. IPN Rz 57/357 (4/82), IPN Ka 41/355 (9/82)
Sprawa Obiektowa [SO] Materiały operacyjne dotyczące Kombinatu Budownictwa Ogólnego "ROW" w Rybniku, prowadzone w celu rozpoznawania i zapobiegania zjawiskom niebezpiecznym dla prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Jan Łanoszka figuruje w materiałach, ponieważ będąc pracownikiem kombinatu zaangażował się w działalność NSZZ „Solidarność”. Sprawę zakończono dn. 29.11.1989, następnie materiały złożono w archiwum. IPN Ka 030/355 (625/IV)
.