Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Ignacy
Nazwisko: Noras
Miejsce urodzenia: Imielin
Data urodzenia: 31-07-1951
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Gertruda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Wskazany jako osoba do internowania w związku z działalnością w NSZZ „Solidarność” w KWK „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach, gdzie pełnił funkcję skarbnika. Jako delegat kopalni uczestniczył w odsłonięciu Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku w grudniu 1980 r., a następnie w osłonięciu pomnika Poznańskiego Czerwca w 1981 r. Internowany na mocy decyzji nr 407/V-2 z dn. 15.04.1982. IPN Ka 043/96 (39066/II)
Akta internowanego Internowany od dn. 15.04.1982, kiedy został przewieziony do aresztu KWMO Katowice; od dn. 20.04.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu-Zaborzu. Zwolniony z miejsca internowania dn. 11.06.1982 na mocy decyzji nr 1079/82. IPN Ka 43/322, IPN Ka 42/548 (8/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa początkowo prowadzona jako SOS, od dn. 10.05.1985 jako SOR. Franciszek Noras został zarejestrowany w ramach prowadzonej sprawy dn. 11.09.1984 jako „osoba zabezpieczona”. Sprawa założona na podstawie informacji przekazanej przez tw, że na terenie KWK „Ziemowit” w Tychach-Lędzinach przeprowadzane są zbiórki pieniędzy wśród górników. Zebrane kwoty były przeznaczane na pomoc materialną dla byłych działaczy NSZZ „Solidarność” oraz dla osób zwolnionych z kopalni za udział w strajku okupacyjnym, który przeprowadzono po wprowadzeniu stanu wojennego. Ponadto na terenie kopalni kolportowano bezdebitowe ulotki pt.: „Solidarność wczoraj i dziś”, „Głos Śląsko-Dąbrowski”, „Regionalny Informator Solidarność”. Sprawę zakończono i wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej dn. 6.08.1987. IPN Ka 048/427 (42400/II), IPN Ka 0169/173 (mf 42400/2) j. 1-3
.